Hyppää sisältöön

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: Hankkeen viimeistelytyöt jatkuvat

Julkaistu 24.5.2021 9.08

 

Hankkeen odotetuin vaihe tähän mennessä on ollut kehätien avaaminen liikenteelle viime vuoden lopussa. Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuden valmistuminen lähestyy ja työmaalla ovat käynnistyneet viimeistelytyöt, jotta kaikki alueet saadaan käyttökuntoon. Nyt jatkuvien viimeistelytöiden myötä päästään ottamaan keskeinen askel kohti ulkoilualueiden sekä Patomäen kentän avaamista asukkaiden käyttöön, ja näiden myötä myös koko hankkeen valmistumista.

Viimeistelytöitä tehdään Lahden päässä kehätietä ja pääosin muualla kuin tielinjalla.

Viimeistelytyöt kuuluvat osana kaikkia tiehankkeita

Viimeistelytyöt ovat tyypillisiä tiehankkeisiin kuuluvia töitä. Siihen kuuluvat mm. kylvö- ja istutustöitä.

Viimeistelytöiden ohella tehdään lisäksi maa-ainesten sijoitusalueiden lahopuu- ja risuaita-alueita, joiden tarkemmat sijainnit ja toteutus tullaan suunnittelemaan tarkemmin töiden edetessä. Viimeistelytöillä ei tule olemaan merkittäviä vaikutuksia alueen liikenteeseen.

2021 aikana toteutettavia töitä

Hankkeen viimeistelytöihin kuuluvat:

Riista-aitojen rakentaminen tielinjalle

Riista-aidat ohjaavat suuret riistaeläimet, kuten hirvet ja peurat kulkemaan turvallisesti kehätien ali Luhdanjoen ja Vähäjoen siltojen kohdalla tai yli Liipolan tunnelin kohdalla.

Kujalan ulkoilualueen reitistöjen ja lähiympäristön rakentaminen

Liipolan tunnelin päällä ja Kujalan eritasoliittymän ympäristössä on jo aiemmin sijainnut useampi ulkoilureitti. Nyt rakennetaan virkistysalue, johon tulee ulkoilureittejä ja latuja, joista noin 1,4 km ovat valaistuja. Työmaan alueiden käytön jäljiltä alueita kunnostetaan ja ennallistetaan virkistyskäyttöön. 

Ulkoilijoiden käyttöön Liipolan virkistysalue avataan 2021 aikana. Lisätietoa tulevasta virkistysalueesta löydät täältä: https://vayla.fi/-/vt-12-lahden-etelainen-kehatie-liipolaan-rakennetaan-monipuolinen-virkistysalue-ulkoilijoille

Kesän 2021 viimeistely- ja vihertöistä kertovat lisää Skanskan vihertyöjohtaja Tuukka Järvinen ja Tieluiskan työnjohtaja Toni Hanka: https://vayla.fi/-/viimeistelytoita-tehdaan-viimeista-kesaa

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Vastaava työnjohtaja Jari Volanen, VALTARI-allianssi, Skanska, puh. 050 524 0660, [email protected]

Vihertyönjohtaja Tuukka Järvinen, VALTARI-allianssi, Skanska Infra Oy, puh. 040 180 8306, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke    

https://www.facebook.com/vt12letke/  

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta