Hyppää sisältöön

Väyläviraston suunnitteluohjelma vuosille 2023–2026 julkaistu

Julkaistu 25.1.2023

Käynnistämme tänä vuonna useiden tie- ja ratahankkeiden sekä muutamien vesiväylähankkeiden suunnittelun. Lisäksi jatkamme aikaisemmin aloitettujen hankkeiden suunnittelua. Muun muassa tästä on kyse Väyläviraston suunnitteluohjelmassa.

Rautatiesilta ja sen alla kulkee autotie.

"Suunnitteluohjelma on kooste tekemästämme rata- ja vesiväyläsuunnittelusta sekä ELY-keskusten kanssa yhteistyössä tehtävästä suurempien tiekohteiden suunnittelusta", kertoo väylien suunnittelun osastonjohtaja Jaakko Knuutila Väylävirastosta.

Yhteensä suunnitteluohjelmassa on noin sata väylähanketta. Uusia hankkeita tai seuraavaan suunnitteluvaiheeseen eteneviä hankkeita on noin neljäkymmentä, loput ovat aikaisemmin aloitettuja hankkeita, joiden suunnittelu jatkuu.

"Väylähankkeen koko suunnitteluprosessi eri vaiheineen kestää tyypillisesti vuosia. Jos tänä vuonna aloitamme ison väylähankkeen esisuunnittelun, on hanke kypsä rakennettavaksi vasta vuosien päästä. On myös mahdollista, ettei suunnittelua edistetä pidemmälle esimerkiksi esisuunnittelun jälkeen, koska toimenpiteiden ja hankkeiden vaikuttavuutta arvioidaan kaikissa suunnitteluvaiheissa ja ratkaisuja seuraavista suunnitteluvaiheista tehdään aina tarkentuvan vaikutustiedon pohjalta", Knuutila toteaa.

Yleensä väylien suunnittelu koostuu tie- ja ratahankkeissa neljästä vaiheesta, jotka ovat:

1) esiselvitys
2) yleissuunnitelma
3) tie- ja ratasuunnitelma sekä
4) rakentamissuunnitelma

Mitä pidemmälle suunnittelu etenee, sitä tarkempaa suunnittelu on. Esiselvitysvaiheessa erilaisia tien tai rautatien linjausvaihtoehtoja voi olla useampia, kun taas tie- ja ratasuunnitelmassa sijainti on jo tarkasti määritetty.

Suunnittelun edetessä kertyy lisää tietoa muun muassa hankkeen vaikutuksista, kannattavuudesta ja siten myös toteutuskelpoisuudesta. Joillakin hankkeilla matka tyssää jo ensimmäiseen vaiheeseen, osa pääsee pidemmälle. Jokaisen suunnitteluvaiheen rahoitus päätetään erikseen. Ja vaikka hanke olisi käynyt kaikki suunnitteluvaiheet läpi, ei sitä välttämättä rakenneta.

"Väyläviraston suunnitteluohjelma ja investointiohjelma ovat päättäjien ja päätöksenteon tukena. Eduskunta päättää lopulta, mitkä hankkeet rakennetaan. Suunnitteluohjelmaan sisältyvien kohteiden toteuttamisesta ei ole pääsääntöisesti tehty vielä päätöstä valtion talousarviossa", Knuutila sanoo.

Parhaat hedelmät koriin

Suunnitteluohjelma on vahvasti yhteydessä Väyläviraston investointiohjelmaan. Investointiohjelma on Väyläviraston näkemys uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Suunnittelu- ja investointiohjelman suhdetta sekä lopullista päätöksentekoa voi verrata omenan kasvamiseen ja poimintaan. Suunnitteluohjelma on kuin omenapuu, jossa erilaiset hankkeet kypsyvät. Kaikki hedelmät eivät pääse kypsiksi asti, vaan esimerkiksi linnut syövät ne kesken kaiken. Samalla tavalla joidenkin hankkeiden suunnittelu jää erilaisten syiden takia puolitiehen. Jos taas hankkeen suunnittelu etenee loppuun asti, se on kuin hedelmä, joka on kypsä poimittavaksi koriin.

Parhaat hankkeet poimitaan investointiohjelmaan, ja suunnitteluohjelmalla edistetään puolestaan investointiohjelman kohteiden toteutusvalmiutta. Investointiohjelmassa hankkeet taas lajitellaan erilaisiin koreihin esimerkiksi hankkeen hyötyjen, kannattavuuden ja kiireellisyyden perusteella. Kun hankkeet ovat korissa kuin omenat ja niiden suunnittelussa on saavutettu toteuttamisvalmius, on aika tehdä päätös, mitkä hankkeet saavat rahoituksen. Tästä päättää eduskunta ja heillä on myös vapaus valita hankkeita, jotka eivät kuulu investointiohjelmaan. Nyt ei olekaan tarvetta omenalla, vaan mieluummin päärynälle.

Suunnittelu maksaa itsensä takaisin

Hedelmistä puhuttaessa vain osa päätyy lopulta kuluttajien suuhun, samalla tavalla suunnitelmista vain osa toteutetaan. Vaikka kaikkea ei rakenneta, on esisuunnittelua ja tarveselvityksiä edistettävä, jotta jatkosuunnitteluun valikoituu niiden pohjalta parhaita kohteita ja hankkeita.

"Suunnitteluohjelman puitteissa suunnitteluun käytetään noin 15 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on hyvin pieni osa siitä, mitä rakentamiseen käytetään rahaa. Hyvä suunnittelu säästää rahaa, kun vaihtoehtoja on tarpeeksi ja monet sudenkuopat on jo selvitetty suunnittelussa ja sen aikaisessa vaikutusten arvioinnissa", sanoo suunnittelun ohjauksen asiantuntija Erika Karjalainen Väylävirastosta.

Samalla kannalla on myös osastonjohtaja Knuutila.

"Meillä on oltava riittävästi toteutuskelpoisia ja laadukkaista suunnitelmia, joiden vaikutukset on arvioitu. Kehitämme myös suunnittelua ja suunnittelun ohjelmointia jatkuvasti. Pystymme esimerkiksi ottamaan sidosryhmien mielipiteet paremmin huomioon tulevissa suunnitteluohjelmissa, koska investointiohjelman lausuntokierroksella tulemme kysymään jatkossa myös näkemyksiä suunnittelutarpeista", Knuutila summaa.

Tutustu suunnitteluohjelmaan

---

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Väylien vuosi 2023

Pitkin päärataa: Vilkkaimmasta rataväylästä pidetään huolta

Rautateiden turvalaitteiden modulaarisuus pian todellisuutta – rahaa säästyy ja yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia

Digitaalisen turvallisuuden periaatteet Väyläviraston toiminnan tueksi

Datan rattaat pyörimään! Osallistu Suomi kävelee ja polkee -foorumiin 14.2.2023


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta