Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Väylien vuosi 2023

Julkaistu 25.1.2023

Vuotta 2023 varjostaa näillä näkymin muun muassa kustannustason nousu ja rahoituksen väheneminen. Asiantuntemus, priorisointi ja hyvä suunnittelu varmistavat, että pidämme väylät vaikeuksista huolimatta liikennekelpoisina, kirjoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Perusväylänpidon rahoitustasoon on tällä hallituskaudella tehty vuotuinen 300 miljoonan euron tasokorotus. Rahoitusta on myönnetty etupainotteisesti ja siitä johtuen perusväylänpitoon on tänä vuonna käytettävissä noin 150 miljoonaa euroa aiempia vuosia vähemmän. Tämä tekee kuluvasta vuodesta perusväylänpidon kannalta hyvin haastavan.

Lisäksi voimakas inflaatio on syönyt ostovoimaa. Maarakennusalalla kustannustaso on noussut jopa kaksinkertaisesti yleiseen inflaation verrattuna, ja on noin 25 % korkeampi kuin kaksi vuotta sitten.

Kustannustason noususta ja rahoituksen vähenemisestä huolimatta Väylävirasto ja alueellista tienpidosta vastaavat Ely-keskukset pitävät väylät käyttökunnossa myös tänä vuonna. Tämä tarkoittaa tosin vilkasliikenteisten teiden sekä ratojen hoidon ja kunnossapidon priorisointia.

Tulevien väylien suunnittelu on pitkäjänteistä työtä

Väyläviraston suunnitteluohjelma vuosille 2023–2026 on juuri julkaistu. Suunnitteluohjelma on kooste Väylävirastossa tehtävästä rata- ja vesiväyläsuunnittelusta sekä Väyläviraston ja ELY-keskusten tekemästä valtion tieverkon suurimpien kohteiden suunnittelusta.

Suunnittelun ohjelmoinnilla varmistetaan väyläverkon investointien riittävä ja oikea-aikainen suunnitteluvalmius ennen päätöksentekoa. Suunnitteluohjelman kohteiden toteuttamisesta pääsääntöisesti ole vielä tehty päätöksiä.

Suunnitelmien valmistuttua osa hankkeista siirtyy Väyläviraston investointiohjelmaan, joka on asiantuntijanäkemyksemme uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Hankkeiden valinnassa priorisoidaan hankkeita, jotka edistävät mahdollisimman hyvin Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita: saavutettavuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta. Investointiohjelmassa ovat mukana vain hankkeita, joista ei ole vielä rahoituspäätöstä. Investointiohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta päättää aina eduskunta.

Valmistelemme parasta aikaa vuosien 2024–2031 investointiohjelmaa, joka julkaistaan kevään aikana.

Väyläviraston organisaatio uudistuu

Väyläviraston organisaatio uudistuu helmikuun alussa. Muutokset heijastelevat toimintaympäristössämme tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi epävakaan kansainvälisen tilanteen myötä Väyläviraston turvallisuustoiminnassa painottuvat aiempaa enemmän valmius- ja varautumisasiat.

Tulevien vuosien suurhankkeen, Digiradan, pohja rakennetaan Väyläviraston ja Fintraffic Raiteen yhteistyöllä, mutta hankkeen onnistumisen kannalta on kaikkien rautatiealan sidosryhmien sitoutuminen erittäin tärkeää. Uudessa organisaatiossa on Digiradan roolia ja organisointia vahvistettu.

Väylänpidossa siirrymme liikennemuotokohtaisuuteen eri liikennemuotojen erityisosaamisen vahvistamiseksi.

Kehittämishankkeiden kohdalla on uudessa organisaatiossa resurssien käyttö aiempaa joustavampaa ja tasaisempaa eri puolilla maata sijaitsevien hankkeiden kesken. Lisäksi vahvistamme eri liikennemuotojen hankeosaamista.

Uusi organisaatio tulee voimaan 1.2.2023. Tutustu uuteen organisaatioomme (pdf).


Kari Wihlman
Väyläviraston pääjohtaja

Lue myös

Väyläviraston suunnitteluohjelma vuosille 2023–2026 julkaistu

Pitkin päärataa: Vilkkaimmasta rataväylästä pidetään huolta

Rautateiden turvalaitteiden modulaarisuus pian todellisuutta – rahaa säästyy ja yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia

Digitaalisen turvallisuuden periaatteet Väyläviraston toiminnan tueksi

Datan rattaat pyörimään! Osallistu Suomi kävelee ja polkee -foorumiin 14.2.2023


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta