Hyppää sisältöön

Suunniteltu rakennusvaiheen geometria-prosessi uudistui!

Julkaistu 3.10.2019

Suunniteltu rakennusvaiheen geometria-prosessi, eli SURAVAGE, on selkiytynyt ja ohje (Väyläviraston ohjeita 25/2019) uudistunut. Ohje julkaistaan jatkossa Väylän verkkosivulla, Digiroad-osiossa.

Digitaalisten liikenteen palveluiden noustessa tärkeämmäksi, kasvaa myös tietojen ajantasaisuuden merkitys yhä keskeisempään rooliin. Ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston ylläpidon tueksi on huomioitu Suunnitellun rakennusvaiheen geometria, joka tunnetaan myös nimellä SURAVAGE-prosessi.

SURAVAGE-prosessilla ylläpidetään ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineistoa. Prosessin tavoitteena on ennakoida rakentamisen jälkeisen tilanteen geometria sekä mahdollistaa sujuva ja mahdollisimman ajantasainen tiedon koostaminen tie- ja katuverkon keskilinjamuodossa.

Uudella ohjeella kohti ajantasaista keskilinja-aineistoa

SURAVAGE-prosessi on valtavan tärkeä ja mittava prosessi, jota on nyt uudistettu. Uuden prosessin mukainen ohje on astunut voimaan 24.9.2019. Uudessa prosessiohjeessa kuvataan vastuut eri toimijoiden osalta. SURAVAGE-prosessin muutoksella on selkeytetty prosessia ja viestintävastuita. Tavoitteena on saada suunnitelma-aineisto mahdollisimman sujuvasti ajantasaiseksi keskilinjageometriaksi.

Uudessa ohjeessa on kuvattu SURAVAGE-prosessin vastuut ja vaiheet kuntien sekä Väylän ja Ely-keskusten hankkeissa. Lisäksi ohje sisältää kuvauksen suunnittelijan tehtävistä sekä Maanmittauslaitoksen roolista prosesseissa.

Pääohjeen liitteessä 2 on kuvattu suunnittelijan työohje geometrian mallintamisesta. Suunnittelijoille on myös oma tietopankki verkkosivuilla.

Jatkossa suunnitelma-aineistot toimitetaan [email protected] osoitteeseen. Hankkeen aikainen viestintä rakentamisen etenemisestä tapahtuu myös [email protected] osoitteen kautta.

Ajantasainen ohje löytyy aina suoraan Väylän verkkosivuilta, Digiroad-osiosta. Ohjetta ylläpidetään tarpeen vaatiessa. Verkkosivulta pääset katsomaan ohjeen muutoshistoriaa.

DIGIROAD & SURAVAGE

SURAVAGE-prosessi alkaa rakentamissuunnitelmasta ja on osana Digiroad-järjestelmää. Digiroadista SURAVAGE-tiedot välittyvät laajalle joukolle erilaisia datan käyttäjiä. Keskeisiä suunnitellun rakennusvaiheen geometrian tietojen hyödyntäjiä ovat mm. pelastusviranomaiset, alue- ja liikennesuunnittelu sekä navigaattorivalmistajat.

Uusien reittien käyttöönotto on vaikeampaa elleivät digitaalisen liikkumisen palvelut, kuten navigaattorit, tunnista reittiä. SURAVAGE-prosessin myötä uusi geometria saadaan aktiiviseksi geometrian statusta muuttamalla – reititys saadaan kuntoon siis vain muutamalla klikkauksella!

Siirry Digiroad-osioon tästä linkistä


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.