Tietopankki suunnittelijoille SURAVAGE-geometrian mallintamiseen

Kolme kuvaa tietyömaasta.
Tältä sivulta löytyy pikaohjeita suunnittelijoille Väylän ja Elyn sekä kuntien hankkeisiin. SURAVAGE-geometrian mallinnusohjeet löytyvät pääohjeen kappaleesta 2 ja liitteistä.
Sivustoa rakennetaan! 
pikalinkkejä ja Koulutusvideo suravage-prosessista tulossa pian!

Ohjeita suunnittelijoille ELY:n ja Väylän projekteissa:

Hankkeen projektipäällikön vastuulla on valvoa SURAVAGE-aineiston valmistuminen ajallaan Maanmittauslaitokselle sekä viestiä rakentamisen eteneminen.

  1. SURAVAGE-aineisto tuotetaan omana tien rakennussuunnitelmana. Rakennussuunnitelman tilaaja ohjeistaa suunnitelman tekijää SURAVAGE-aineiston tuottamisesta.
  2. Suunnittelija tuottaa SURAVAGEn keskilinjageometria-aineiston (JHS 188) ja toimittaa aineiston tilaajalle. Soveltuvia aineiston toimitusmuotoja ovat LandXML, ESRI shp tai MapInfo MIF. 
  3. Suunnitelmatiedot toimitetaan osoitteeseen Suunnitelmat@vayla.fi .
  4. ELY-keskus viimeistelee aineiston sekä lisää ominaisuustiedot ja toimittaa valmiin SURAVAGE-geometrian Maanmittauslaitokselle.
  5. Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta rakenteilla olevan geometrian tiedot siirtyvät Digiroad-järjestelmään ja Digiroad-julkaisussa aineiston hyödyntäjille.

Ohjeita suunnittelijoille kunnan rakennushankkeissa:

  1. SURAVAGE-aineisto tuotetaan omana tien rakennussuunnitelmana. Rakennussuunnitelman tilaaja ohjeistaa suunnitelman tekijää SURAVAGE-aineiston tuottamisesta.
  2. Suunnittelija tuottaa SURAVAGEn keskilinjageometria-aineiston (JHS 188) ja toimittaa aineiston tilaajalle. Aineiston tuottamisen apuna toimintaohje Keskilinjageometrioiden tuottaminen tien ja kadun suunnittelussa (Väylän julkaisu 25/2019 liite 2). Soveltuvia aineiston toimitusmuotoja ovat LandXML, ESRI shp tai MapInfo MIF. 
  3. Suunnitelmatiedot toimitetaan kuntaan yhteyshenkilölle muun suunnitelma-aineiston yhteydessä.
  4. Kunta lisää ominaisuustiedot ja toimittaa valmiin SURAVAGE-geometrian osoitteeseen suunnitelmat@vayla.fi.
  5. Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta rakenteilla olevan geometrian tiedot siirtyvät Digiroad-järjestelmään ja Digiroad-julkaisussa aineiston hyödyntäjille.

 

SURAVAGE -geometrian mallinnuksen usein kysytyt kysymykset:

Seuraavassa on käyty läpi yleisimpiä kysymyksiä suunnitellun rakennusvaiheen geometriaan muodostamiseen liittyen. SURAVAGE-prosessiin liittyvät kysymykset voi toimittaa osoitteeseen Suunnitelmat@vayla.fi. 

Jos kahden rinnakkaisen sillan välinen etäisyys on yli viisi metriä, miten linkkikatkokset tehdään?
Keskilinja-aineistoon tehdään oma linkki siltojen väliin. Tästä löytyy myös kuva suunnittelijan ohjeesta (liite 2), sivu 22, kuva 13.
Onko SURAVAGE-aineistotoimitukseen sisällytettävä suunniteltavan kevyen liikenteen väylän keskilinja?
Kyllä, myös kevyen liikenteen väylien keskilinjan geometria tulee sisällyttää SURAVAGE-aineistoon.
SURAVAGE-ohjeen liitteessä 2 (Suunnittelijan ohje) käytetään joissakin kohtaa termiä Tiesuunnitelma. Mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan?
Tiesuunnitelmalla tarkoitetaan tien rakennussuunnitelmaa. 
SURAVAGE-aineistotoimituksen yhteydessä suunnittelijan tulisi toimittaa myös rakentamisen arvioitu valmistumisajankohta. Jos se ei ole tiedossa, miten menetellään?
Arvio hankkeen valmistumisajankohdasta ei aina ole tiedossa. Tällöin suunnittelija ei sitä ilmoita SURAVAGE-aineistotoimituksen yhteydessä.
Onko SURAVAGE-aineistotoimitukseen sisällytettävä suunniteltavan yksityistien keskilinja?
Kyllä, myös yksityistien keskilinjageometria tulee sisällyttää SURAVAGE-aineistoon. Samalla tulee huomioida yksityistien mahdollisesti aiheuttama linkkikatkos maantie-geometriaan.
Suunnitelman mukainen tiehanke ei aina käynnisty lainkaan, vaikka sillä olisi investointipäätös. Suunnittelija on kuitenkin jo toimittanut suunnitellun tiehankkeen SURAVAGE-aineiston eteenpäin. Miten tulee menetellä?

Jos suunnitelma ei toteudu ja tiehanketta ei lainkaan käynnistetä, tästä tulee ilmoittaa tiedon varmistuttua pikaisesti Väylävirastoon Suunnitelmat@vayla.fi -osoitteeseen.

Ajorata muuttuu kaksikaistaisesta kolmekaistaiseksi tai ajoradalla on vaihtelevasti kaksi tai kolme kaistaa. Miten ajoradan keskilinja määräytyy?
Keskilinja pidetään pehmeälinjaisena, jossa ei ole jyrkkiä mutkia. Pitkällä osuudella siisti/pehmeä linjauksen korjaus voi olla hyvä. Lyhyellä osuudella seurataan sitä linjaa, jolla piirto ollaan aloitettu. Pääasia on, että keskilinjaan ei tule turhaan jyrkkiä mutkia, joita ei ole maastossa olevassa tielinjassakaan.
Miten määritetään kiertoliittymän keskilinja?
Kiertoliittymän keskilinjan voi luoda suunnitelmakarttaa hyödyntäen tai siten, että kiertoliittymän keskipisteestä luo bufferoimalla riittävän suuren ympyrän (ympyrän säteen/halkaisijan mukaan), jonka reunaa pitkin keskilinjan voi digitoida.
Miten menetellään, jos kiertoliittymän halkaisija on täsmälleen 20 metriä?
Kiertoliittymälle luodaan oma keskilinjageometria.
Pysäkin ja kevyen liikenteen väylän yhtymäkohta on alle viisi metriä. Mitä tehdään?
Alle viiden metrin pisto luodaan omana geometriana, jos pituus on kuitenkin yli kaksi metriä. Alle kahden metrin pituista geometiraa ei luoda.
Pitääkö z-koordinaatti olla mukana?

Z-koordinaatti on erityisen toivottavaa keskisuurissa ja isoissa hankkeissaZ-tiedon avulla varmistetaan, että geometriat ovat oikeassa tasossa toisiinsa nähden. Z-koordinaatin puuttuminen hidastaa VVH-sovelluksella (väyläverkon hallinta) työskentelyä.

Pienissä hankkeissa z-koordinaatti ei ole välttämätön, koska silloin tasosijaintitietojen täydentäminen käsin ei ole suuri työ ja ne on helposti pääteltävissä.  MML lisää linkeille z-tiedon jälikäteen, joten sitä ei tarvita aineiston korkeustiedon muodostamiseen. 

 

 

Pitääkö suunnittelijan tehdä solmut?
Suunnittelijan tulee tehdä keskilinjoihin katkot ohjeen mukaisiin kohtiin, mutta solmuja ei tarvitse tehdä
Pitääkö keskilinja katkaista, kun kaksi keskilinjaa kohtaa?

 Keskilinjat katkotaan aina, kun kaksi linjaa kohtaa samassa tasossa. Jos keskilinja menee sillan ali, linjat ovat eri tasoissa sillan kohdalla ja keskilinjaa ei katkaista. Eri tasoissa kulkeville linkeille muodostetaan risteyskohtiin pseudosolmut. 

 

Voiko aineiston toimittaa .shp muodossa?
Kyllä voi, jos LandXML ei ole mahdollinen.
Miksi kaaret pitää piirtää murtoviivoilla?
Murtoviiva vaaditaan LandXML muodostamiseen sekä aineiston jatkokäsittelyyn. MML tallentaa aineiston maastotietokantaan murtoviivoina.
Estääkö kaaret, joita ei ole piirretty murtoviivoilla LandXML irrelugarline -tyypin muodostamisen?
Kyllä ja myöskään  Esri shape ei onnistu, jos kaaret ei ole murtoviivana.
Mihin aineisto toimitetaan, jos tilaaja on ELY?
Suunnitelma-aineisto toimitetaan suunnitelmat@vayla.fi osoitteeseen.
reaktionapit
Sivu päivitetty 03.10.2019