Takaisin

Saima kanal öppnas för sjötrafik lördagen den 9 april 2016

Saima kanal öppnas för sjötrafik lördagen den 9 april 2016

Julkaistu 05.04.2016

Saima kanal öppnas för sjötrafik lördagen den 9 april 2016 på morgonen. Isbrytarna öppnar först farlederna till Villmanstrand, Imatra och Joutseno. Saima kanal är Finlands viktigaste kanal. Via kanalen transporteras stora mängder bland annat osågat virke och råmineraler.

Bogserbåtarna Protector och Meteor börjar öppna Saima kanal redan tidigt på lördagsmorgonen 9.4.2016. Bogserbåtarna öppnar först farlederna till hamnarna i Södra Saimen. Därefter fortsätter Protector till Norra Saimen, medan Meteor fortsätter att assistera i kanalen och Södra Saimen. Man kan följa med var isbrytarna rör sig t.ex. på Marine Traffics webbsidor: www.marinetraffic.com/fi.

Tidpunkten för då Saima kanal öppnas och stängs för sjötrafik beror på isförhållandena. I allmänhet stängs kanalen i slutet av januari och öppnas på nytt i början av april. Trafiksäsongens längd bestäms av Finlands och Rysslands kanalfullmäktige.

Trafikverket ber dem som rör sig på isen att iaktta försiktighet i närheten av de öppnade farlederna.

Ytterligare information

Trafikverket,
Chef för enheten inre vattenvägar
Tero Sikiö
tfn 029 534 3409
tero.sikio(at)trafikverket.fi

 


reaktionapit