Hyppää sisältöön

Rautatieliikenteen tärinämittausten tulosten analysointi jatkuu

Julkaistu 25.09.2019

Väylä tutki rautatieliikenteen aiheuttamaa tärinää koeajoissa Porin seudulla elokuussa. Tavoitteena oli selvittää, millainen vaikutus vaunun kuormausasteella ja junan nopeudella on tärinään.

Lopulliset tulokset saadaan analysoitua vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen sovitaan mahdollisista toimenpiteistä alueen kuntien, operaattorina toimivan VR-Transpointin ja rahdinantajan kanssa.

"Alustavien tulosten perusteella näyttäisi varmentuvan se käsityksemme, että ulkomaalaisten vaunujen erilainen teliväli on yksi syy suurempaan tärinään, ei niinkään vaunujen kunto. Tulosten mukaan vasta merkittävä nopeuden lasku vähentäisi oleellisesti tärinän tasoa. Tämä taas vähentäisi radalle mahtuvien junien määrää eli heikentäisi matkustajien liikkumista ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia", sanoo rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.

Koeajot tehtiin Porin seudulla, mutta tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Tärinää on havaittu Porin seudun lisäksi eri puolilla Suomea, erityisesti sellaisilla alueilla, jossa on pehmeä maaperä.

Väylä jatkaa tulosten analysointia ja ilmiön tutkimista yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Tuloksia voidaan hyödyntää pidemmän tähtäimen ratkaisuja haettaessa. Tavoitteena on löytää yhdessä kuntien ja elinkeinoelämän kanssa ratkaisu, joka ei aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asukkaille tai elinkeinoelämälle.

Koeajot käynnistettiin, kun radanvarren alueen asukkaiden yhteydenotot tärinää koskien lisääntyivät.

Lisätietoja medialle:
Rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin p. 029 534 3971
Tekniikka ja ympäristö -osaston johtaja Minna Torkkeli p. 029 534 3632

Asiakasyhteydenotot:
Liikenteen asiakaspalvelu p. 0295 020 600
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1

Tietoa verkossa:
Rautatieliikenteen aiheuttamaa tärinää tutkitaan Porin seudulla elokuussa (Väylän tiedote 12.8.2019)

Porin alueen tärinäongelmaa selvitetään alan toimijoiden yhteistyönä (Väylän tiedote 15.3.2019)

https://vayla.fi/ymparisto/melu-tarina

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.