Hyppää sisältöön

Porin alueen tärinäongelmaa selvitetään alan toimijoiden yhteistyönä

Julkaistu 14.03.2019

Pori-Kokemäki -rataosalla tavarajunien aiheuttamaan tärinään haetaan ratkaisuja alueen kuntien, infranhaltija Väylän, operaattorina toimivan VR:n ja rahdinantajan yhteistyönä.

Väylä on saanut Pori-Kokemäki -alueen asukkailta palautetta tärinästä. Osa Porin satamaan kulkevista tavarajunista aiheuttaa tärinää joissakin radanvarren kiinteistöistä. Tärinäongelmaa ei esiinny joka paikassa radanvarressa vaan tärinän syntyyn vaikuttavat mm. alueen maaperä, kuljetuskalusto ja talon rakenne.

Tärinäongelman rajoittamista arvioidaan pääasiassa kolmesta näkökulmasta: kalustoratkaisut, radan rakenteelliset korjaukset sekä nopeusrajoitukset. Nopeusrajoituksen kääntöpuolena on jo nyt kapasiteetiltaan täynnä olevan rataosan ruuhkautuminen.

Alueen kuntien edustajat ja muut toimijat ovat tavanneet ja todenneet yhdessä tärinäongelman, johon pyritään löytämään helpottavia toimenpiteitä. Ratkaisua haettaessa pyritään turvaamaan asukkaiden asumisen edellytykset ja toisaalta elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä sujuvat henkilöliikenteen kuljetukset. 

Mitä seuraavaksi?

Väylä on tehnyt tärinämittauksia alueella ja asumisviihtyvyyttä haittaavia arvoja on havaittu. Pääosin tärinä haittaa juuri asumisviihtyvyyttä, sillä ihmiset aistivat jo pienenkin tärinän. Tärinästä rakennuksille aiheutuvat vauriot ovat huomattavasti harvinaisempia, kuitenkin esimerkiksi vanhempien hormien vaurioituminen on mahdollista.

Väylä jatkaa mittauksia. Jatkossa keskitytään toimenpiteiden vaikutusten arviointiin, näin mittauksista saadaan eniten uutta tietoa jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten.

Ongelman ratkaisemista varten on perustettu asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävänä on löytää kestäviä kehitystoimenpiteitä tärinän vähentämiseksi. Asiantuntijaryhmä toimittaa väliraporttinsa toukokuun aikana alan toimijoiden yhteistyöryhmään.

Tärinää on havaittu myös muualla Suomessa. Asukkailta saatua palautetta käsitellään jatkuvasti Liikenteen asiakaspalvelussa. Lisääntyneiden yhteydenottojen takia palvelussa on ruuhkaa.

Lisätiedot:

Mediayhteydenotot:
Rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin p. 029 534 3971
Tekniikka ja ympäristö -osaston johtaja Minna Torkkeli p. 029 534 3632

Asiakasyhteydenotot:
Liikenteen asiakaspalvelu 0295 020 600,
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1

Tietoa verkossa: https://vayla.fi/ymparisto/melu-tarina

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.