Takaisin

Ratatöiden ja junaliikenteen yhteensovittaminen tehdään huolella – kaikkia liikennehaittoja ei voida kuitenkaan välttää

Ratatöiden ja junaliikenteen yhteensovittaminen tehdään huolella – kaikkia liikennehaittoja ei voida kuitenkaan välttää

Julkaistu 19.05.2016

Liikennevirasto suunnittelee ratatöiden ajankohdat yhteistyössä rautatieyritysten ja liikenteen tilaajien kanssa. Karkea suunnitelma aikataulukauden ratatöistä julkaistaan jo 1,5 vuotta etukäteen. Hyvästäkään suunnittelusta huolimatta liikenteelle aiheutuvia häiriöitä ei voida täysin estää. Tulevana kesänä liikenteeseen vaikuttavia ratatöitä tehdään eri puolilla rataverkkoa.

Kesällä 2016 Liikenteeseen vaikuttavia ratatöitä tehdään mm. pääkaupunkiseudulla, Pohjanmaan radalla, Oulu-Kontiomäki ja Jyväskylä-Äänekoski rataosilla sekä yksittäisissä kohteissa eri puolilla rataverkkoa. VR tiedottaa omissa kanavissaan matkustajille aiheutuvista muutoksista (linkki).

Ratatöiden ajoittamisessa huomioidaan koko liikennejärjestelmän tarpeet

”Ratatyöprosessin perusperiaate on, että ratatyöt eivät aiheuta liikennöinnille kohtuutonta haittaa ja rakentaminen voidaan toteuttaa laadukkaasti”, kertoo ratatyökoordinaattori Juha Kröger Liikennevirastosta.

”Ratatyöt pyritään tekemään aikoina, jolloin liikennettä on vähemmän. Tästä syystä ratatöitä tehdään myös öisin, viikonloppuisin ja jopa juhlapyhinä. Aina töitä ei voida kuitenkaan tehdä normaalin junaliikenteen välissä. Tällöin rataosalle asetetaan niin sanotusti totaalikatko eli ratatyön aikana yksikään juna ei pääse kulkemaan ratatyöalueen läpi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi henkilöliikenteen junien perumista ja korvaamista busseilla sekä tavaraliikenteelle tehtäviä järjestelyjä, sillä rautateillä ei ole tiepuolen tapaan mahdollista järjestää kiertoreittejä. Lisäksi mittavat päällysrakennetyöt, kuten esimerkiksi tänä vuonna Oulu-Kontiomäki osuuden perusparannus, vaativat myös arkipäiville ulottuvia päivittäisiä liikennekatkoja, jotta rata saadaan mahdollisimman nopeasti kuntoon ja tältäkin osin häiriöt minimoitua.”

Liikenneviraston ratatyöprosessissa huomioidaan koko liikennejärjestelmän tarpeet. Ratatöistä ja niiden vaatimista ratakapasiteetin muutoksista neuvotellaan aina rautatieyritysten ja liikenteen tilaajien kanssa.

Liikenneviraston on ilmoitettava rautatieliikenteen harjoittajille ratatöiden ajankohdat niin ajoissa, että ne ehtivät aikatauluttaa oman liikenteensä siten, että muutoksista on mahdollisimman vähän haittaa elinkeinoelämälle tai matkustajille. Merkittävistä ratatöistä eli niistä, joista aiheutuu junaliikenteelle joko pienikestoisia tai pidempiä katkoja, Liikennevirasto kertoo Rautateiden verkkoselostuksessa 1,5 vuotta ennen kunkin aikataulukauden alkua.

Lisätietoja:
ratatyökoordinaattori Juha Kröger, p. 029 534 3853 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi
Ratatyöt 2016-2017
Ratatöiden aiheuttamat muutokset VR:n henkilöliikenteeseen
Rautateiden verkkoselostus

Liikennevirasto
Twitter
Facebook