Takaisin

Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteessä poikkeuksia ratatöistä johtuen

Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteessä poikkeuksia ratatöistä johtuen

Julkaistu 23.05.2019

Helsingin ratapihan turvalaitetyöt ja Pasilan läntinen lisäraide -hankkeet vaikuttavat kesällä pääkaupunkiseudun junaliikenteeseen.

Väylä tekee kesällä 2019 Helsinki-Pasila -rataosalla ratatöitä, joilla on vaikutusta junien liikennöintiin. Työt keskittyvät Helsingin ratapihalle ja Pasilan asema-alueelle. Lisäksi Väylä rakentaa uutta Pasilan lisäraidetta ja asemalaituria, jotka toteutetaan osana Keski-Pasilaan nousevaa Triplaa.

Työt vaikuttavat ajoittain myös matkustajiin, kun laitureita joudutaan hetkittäin sulkemaan sekä joitakin junavuoroja perumaan. Suurin vaikutus on, että rantaradan E- sekä Y-junat perutaan arkisin 24.-30.6. ja 15.-28.7. ja liikennettä korvataan U-ja L-junilla. Kesällä on myös muutoksia junien lähtölaitureissa Pasilassa.

Laiturinumerointi muuttuu Pasilassa elokuussa 

Laitureiden numerointi muuttuu Pasilan asemalla maanantaina 12.8., jolloin laituri 5b muuttuu 6:ksi ja laituri 6:sta tulee 7 jne. Muutoksen jälkeen laitureilla on juokseva numerointi 1-10.  Junaliikenne uudella lisäraiteella alkaa lokakuussa ja uuden asemalaiturin numero tulee olemaan 11. 

Pasilan läntinen lisäraide lisää kapasiteettia pääradalle

Läntinen lisäraide lisää Pasila-Riihimäen -suunnan laituriraidemäärää Pasilan asemalla, jolloin aseman kohdalla voidaan kulkea kahta kaukoliikenneraidetta pitkin molempiin suuntiin. Pasilan matkustajamäärien ennustetaan kasvavan vuoteen 2035 mennessä 100 000 matkustajaan päivässä.

Läntisen lisäraiteen rakentaminen on edennyt aikataulussa ja liikenne käynnistyy suunnitelman mukaisesti 21.10.2019. Laituri on jo lähes valmis ja tällä hetkellä rakennetaan raiteita päällysrakenteineen. Syksyn töitä ovat sähköistykseen liittyvät työt.

Lisäkapasiteetti saadaan täysimääräisesti käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä. Varsinaisia raiteistomuutoksia tehdään raide kerrallaan vuoden 2020 aikana. Raiteistomuutokset tehdään vaiheittain, jotta liikenteellinen haitta olisi mahdollisimman pieni.

Lisätietoa kesän aikataulu- ja laiturimuutoksista 
 
Matkustajia pyydetään tarkistamaan junien aikataulut ja lähtölaituritiedot aseman näytöiltä. Muutoksista saa lisätietoa myös HSL.fi, reittiopas.hsl.fi ja VR.fi -sivuilta.

Lisätietoja Väylän hankkeista:

Helsingin ratapiha -hanke, projektipäällikkö Pekka Rautoja puh. 029 534 3829, pekka.rautoja@vayla.fi
https://vayla.fi/helra

Pasilan lisäraide -hanke, projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, puh. 029 534 3596, jarmo.nirhamo@vayla.fi
https://vayla.fi/keskipasila

 

Pasila on Suomen vilkkaimpia rautatieasemia, jonka kautta kulkee vuorokaudessa yli tuhat junaa. Helsingin ja Pasilan alueen rataverkon toimivuus vaikuttaa merkittävästi siihen, miten junaliikenne sujuu koko maassa.

Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantamishanke (HELRA) on myös osa tätä Pasilan uudistuvaa kokonaisuutta. Hanke parantaa ratapihan toiminnallisuutta ja vähentää liikenteen häiriöherkkyyttä. Lisäksi Pasilan uusi läntinen lisäraide tuo joustavuutta koko Suomen junaliikenteeseen ja mahdollistaa junavuorojen lisäämisen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.


reaktionapit