Hyppää sisältöön

Laurila–Tornio–Haaparanta-ratahanke käynnistyy

Julkaistu 29.11.2021 9.00

 

Laurila–Tornio–Haaparanta-ratahanke käynnistyy rahoituksen varmistumisen myötä. Hanke parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä sekä mahdollistaa matkustajajunaliikenteen Suomen ja Ruotsin välillä osana Euroopan laajuista TEN-T-ydinverkkoa.

Hankkeessa sähköistetään Laurila–Tornio–Haaparanta-rataosuus. Myös rajan ylittävä osuus Haaparannassa sähköistetään Suomen rautateiden sähköjärjestelmällä. Sähköistyksen lisäksi hankkeessa rakennetaan rajan ylittävän matkustajaliikenteen edellyttämät turvalaitteet, tehdään ratasiltoihin sähköistyksen ja rakenteiden kunnon edellyttämiä muutoksia sekä päivitetään Tornion ratapiha- ja matkustajalaiturijärjestelyjä. Myös Laurilan ja rajan välistä tasoristeysturvallisuutta parannetaan.

"Parhaillaan laaditaan ratasuunnitelmia, jotka asetetaan nähtäville talven aikana ja pyritään saamaan hyväksyttyä kesään mennessä. Luukkaanperän ja Yli-Raumon tasoristeysjärjestelyistä järjestetään uusi yleisötilaisuus 15. joulukuuta. Ratasuunnitelmien jälkeen siirrytään kohti tarkempaa rakentamissuunnittelua ja toteutusvaihetta. Tämänhetkisen aikataulun mukaan rakentaminen voitaisiin aloittaa aikaisintaan loppuvuodesta 2022. Pääosa töistä ajoittuu vuosille 2023 ja 2024", projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta summaa hankkeen aikataulua.

Tornion ja Haaparannan alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohta ja osa vireillä olevaa Euroopan laajuista TEN-T-ydinverkkokäytävän laajennusta Perämerenkaaren ympäri. Alueen kautta kulkevat useat merkittävät Pohjois-Suomen ja -Ruotsin kansainväliset liikennekäytävät, jotka liittävät Barentsin alueen Keski-Euroopan liikennekäytävään sekä edelleen Kaukoitään. Ruotsin kautta kulkeva reitti on yksi vaihtoehto Suomen ulkomaankaupan kuljetuksille. Hanke mahdollistaa matkustajajunaliikenteen Suomen ja Ruotsin välillä, mutta liikenteen avaaminen edellyttää erillisiä päätöksiä. Mahdollinen matkustajajunaliikenteen avaaminen rajan yli laajentaisi työssäkäyntialueita Perämeren alueella.

Laurila–Tornio–Haaparanta-ratahanke toteutetaan Väyläviraston, Huoltovarmuuskeskuksen ja Ruotsin väyläviraston eli Trafikverketin yhteishankkeena.

"Huoltovarmuuden kannalta meriliikenteen toimivuus on kriittistä kaikissa tilanteissa. Meriliikenteen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa maareitti Ruotsin kautta voi osin korvata meriliikennettä. Yhdeksi Huoltovarmuuskeskuksen tehtäväksi on laissa säädetty huoltovarmuuden kannalta elintärkeiden teknisten järjestelmien toimivuuden varmistaminen. Valtioneuvoston päätöksessä huoltovarmuuden tavoitteista toimivat logistiset palvelut ja verkostot on tunnistettu erityisiksi painopisteiksi, mitä tulee kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn turvaamiseen," kertoo Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Outi Nietola.

Hankkeen kustannusarvio on 24 miljoonaa euroa, josta Väyläviraston osuus on 10 miljoonaa, Huoltovarmuuskeskuksen 10 miljoonaa ja Ruotsin valtion rahoitusosuus on neljä miljoonaa euroa. Hankkeen suunnitteluun on myönnetty EU:n CEF-tukea (Connecting Europe Facility).

Lisätietoja:

Väylävirasto, toteutuksen projektipäällikkö Terhi Honkarinta, p. 029 534 3754, [email protected]
Väylävirasto, ratasuunnittelun projektipäällikkö Jarno Viljakainen, p. 029 534 3812, [email protected]
Huoltovarmuuskeskus, varautumispäällikkö Outi Nietola, [email protected],  p. 029 505 1122

Hankkeen verkkosivut 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.