Takaisin

Lahdessa Liipolan tunnelin louhinta edennyt Jyrkänkadun asuintalojen alta pois

Lahdessa Liipolan tunnelin louhinta edennyt Jyrkänkadun asuintalojen alta pois

Julkaistu 05.04.2019

Lahdessa louhitaan kilometrin pituista tunnelia rakenteilla olevaa Lahden eteläistä kehätietä varten. Uusi tunneli kulkee Liipolan asuinalueen ja Jyrkänkadulla sijaitsevien kerrostalojen ali. Suoraan kerrostalojen alapuolella tapahtuva louhinta saatiin valmiiksi 4.4.2019 ja tunnelilouhinta kokonaisuudessaan valmistuu arvioiden mukaan kesäkuun 2019 aikana. Tunneli otetaan liikenteelle uuden kehätien valmistumisen myötä loppuvuodesta 2020.

Tunnelilouhinnan valmistumisen myötä loppuu louheen lastaus Jyrkänkadun talojen alapuolella ja siitä aiheutunut, asuntoihin kuulunut meluhaitta poistuu. Tunnelilouhinnan valmistumisen jälkeen tunneleissa tehdään vielä lokakuuhun asti kanaalien ja kaivonkuoppien louhintaa, mutta louhintatöinä nämä ovat tunnelilouhintaan verrattuna hyvin pieniä.

Avointa viestintää tunnelilouhinnoista

”Olemme pyrkineet huomioimaan asukkaat alusta asti ja vastaamaan heitä huolestuttaneisiin aiheisiin. Asukkaita on kuunneltu herkällä korvalla ja heidän kanssaan on keskusteltu mm. kolmesti vuodessa järjestetyissä asukasilloissa. Lisäksi olemme kertoneet tunnelitöiden etenemisestä eri vaiheissa ja pyytäneet tunnelityöntekijöitä ja -asiantuntijoita kertomaan omasta työstään. Hankkeen Facebook-sivuilla olemme myös osallistuneet aktiivisesti keskusteluun”, kertoo projektijohtaja Janne Wikström Väylältä.

Tiedotteiden lisäksi lähialueen asukkaille tarjottiin tulevista räjäytyksistä varoittavaa tekstiviestipalvelua, jossa asukas saa palvelun tilattuaan tekstiviestin 20 minuuttia ennen seuraava räjäytystä. Louhintaräjäytyksistä kertova tekstiviestipalvelu saavutti nopeasti suuren suosion ja palvelussa on enimmillään ollut 350 henkilöä.

Liipolan tunnelin louhinnan etenemistä voi seurata palvelusta https://kartta.lahti.fi/. Kun pääset sivuille, valitse kartalla näkyvät tiedot -> Liikenne -> Lahti Eteläinen kehätie -> ja niiden hankeosien seuranta (1A Hollolan pää tai 1B Lahden pää), joiden louhintojen etenemistä haluat tarkastella.

Melun lisäksi louhinnat aiheuttavat tärinää. Ennen louhinnan aloittamista ulkopuolinen tärinäasiantuntija teki riskikartoituksen ja selvitti louhintojen vaikutusalueet. Tämän perusteella alueelle on asennettu tärinämittareita, ja jokainen räjäytysalue suunnitellaan erikseen edellisten räjäytysten perusteella. Tärinästä ja sen seurannasta on kerrottu useammassa asukasillassa.

Tiivis yhteys alueen asukkaisiin

Jyrkänkadun asuinrakennuksista viisi sijaitsee suoraan louhittavan tunnelin päällä ja lisäksi useampi hieman tunnelista sivuun.

”Tunnelityömaan läheisyydessä oleviin Liipolan taloihin on jaettu tiedotteita louhinnan alkamisesta ja työajoista. Vuoden 2019 alusta Jyrkänkadun nro 9 -14 talojen ilmoitustauluille on kerran viikossa jaettu tiedote louhintojen etenemisestä, ja Jyrkänkadun päässä olevalle ilmoitustaululle on viety kerran viikossa kartta tunnelilouhinnan etenemisestä”, kertoo Tarja Kojo, joka vastaa VALTARI-allianssin puolesta rakenteilla olevan kehätien Lahden pään asukastiedottamisesta.

”Asun itse Lahdessa ja etelä-lahtelaisena Vt 12 työmaa on tullut tutuksi myös asukasnäkökulmasta. Liikun Liipolan alueella ja muilla työmaahan rajautuvilla asuinalueilla työni puolesta usein. Samalla tapaan asukkaita ja juttelemme työmaan tilanteesta ja aikatauluista sekä asukkaiden mieltä askarruttavista kysymyksistä”, Tarja kertoo. ”On todella mielenkiintoista päästä seuraamaan suuren hankkeen toteutumista ja sen myötä kohtaamaan erilaisia ihmisiä huolineen ja toiveineen. Asioiden selvittämiseksi teen tiivistä yhteistyötä rakentajan ja muiden osapuolten kanssa. Asukkaiden positiivinen palaute tuo hyvän mielen pitkäksi aikaa!”

Rakentajat ovat tavanneet asukkaita myös useissa Väylän ja VALTARI-allianssin järjestämissä asukasilloissa, joissa asukkaita ovat infonneet mm. suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden edustajia, sekä eri alojen asiantuntijoita, kuten tärinäasiantuntija ja räjäytystöistä aiheutuviin haittoihin paneutunut eläintenkouluttaja. VALTARI-allianssin suora sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat olleet asukkaiden käytettävissä.

Työt tunnelin parissa jatkuvat vielä

Liipolan tunnelin länsiosassa, eli Lahden keskustan päässä, on louhintatöistä jäljellä vielä suuaukkojen puhkaisut (kuvassa Liipolan tunnelin viimeinen kalliokannas). Liipolan välitunnelilla avolouhinta jatkuu noin huhtikuun puoleen väliin asti ja tunneleiden osalta välitunnelin kohdalla on jäljellä tarkkuuslouhinnat. Tunneleiden suuaukoilla tehtävät tarkkuuslouhinnat saattavat aiheuttaa hetkellisen kovan äänen / pamauksen, mutta ei merkittävää louhintatärinää. Tunnelin itäpäässä, eli Kujalan ja valtatien 4 päässä, tunnelilouhinta jatkuu ja valmistuu kesäkuun 2019 aikana.

Tunnelilouhinnan valmistumisen jälkeen tunnelissa porataan pultinreikiä arviolta kesäkuuhun 2019 asti ja tehdään verhousrakenteen tartuntapulttien porauksia joulukuuhun asti. Työvaiheiden äänet kuuluvat yläpuolella oleviin taloihin, joskin huomattavasti vähemmän kuin porausäänet louhintatöiden yhteydessä. Töitä tehdään kesään saakka myös lauantaisin, mutta ei kerrostalokiinteistöjen alapuolella. 

Lue lisää tunnelista:
Tunnelin räjäytys-panostustöistä: https://vayla.fi/-/lahden-liipolassa-panostetaan-fiksusti
Tunnelissa töissä olevista porajumboista: https://vayla.fi/-/porajumbot-tunneleiden-tehotyolaiset-tekevat-toita-kahdessa-vuorossa-vt-12-lahden-etelaisella-kehatiella

Lisätiedot:
Projektijohtaja Janne Wikström, Väylä, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@vayla.fi
Lahden eteläisen kehätien VALTARI-työmaan viestintävastaava ja maisemasuunnittelija, Tarja Kojo, Pöyry Finland Oy, puh. 010 33 26766, tarja.kojo@poyry.fi

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.


reaktionapit