Hyppää sisältöön

Kutsu tiesuunnitelman esittely tietoverkossa: Valtatien 4 parantaminen välillä Kehä I - Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä, Helsinki

Uudenmaan ELY-keskus laatii yhdessä Helsingin kaupungin kanssa
otsikkokohdassa mainittua tiesuunnitelmaa. 

Lahdenväylä (Vt 4) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä
sisääntuloväylistä. Tie ruuhkautuu ajoittain voimakkaasti ja liikenne
aiheuttaa meluhaittaa. Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin kaupunki
laativat parhaillaan asemakaavan tueksi tiesuunnitelmaa sekä
katusuunnitelmia. 

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 15.2.2021 – 1.3.2021 välisenä aikana
osoitteessa: 

Väylävirasto / ELY-keskus:
https://vayla.fi:8443/valtatien-4-parantaminen-valilla-keha-i-keha-iii-ja-ilmasillan-eritasoliittyma

Helsingin kaupunki:
www.hel.fi/suunnitelmat
(kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat) 

Tiesuunnitelmaluonnoksista voi antaa palautetta sähköpostilla, halutessasi
myös puhelimella tai kirjeenä tulostamalla palautelomakkeen. Palaute
tulee jättää 1.3.2021 menneessä. Palautteessa pyydetään käyttämään
viitettä: Vt 4 Kehä I – Kehä III, UUDELY/1236/2021. 

Palautteet:
Uudenmaan ELY-keskus, Sami Mankonen, [email protected]
puh. 0295 021 309 tai PL 36, 00521 HELSINKI. 

ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia
henkilötietoja. Lisätietoja väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä on
saatavilla verkkosivujen tietosuojaosiossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.. 

Kutsu on julkaistu tietoverkossa Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 15.2.2021. 

Lisätietoja antavat:
Uudenmaan ELY-keskus / Sami Mankonen, puh. 0295 021 309 ja
sähköposti [email protected] 

Helsingin kaupunki / Anni Tirri, puh. 040 334 0664,
sähköposti [email protected] 

Sitowise Oy / Harri Sivonen, puh. 050 390 1110 ja
sähköposti [email protected] 

Tervetuloa! 


Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 15.02.2021