Hoppa till innehåll

Inbjudan till presentation av vägplanen på informationsnätet: Förbättring av riksväg 4 mellan Ring I – Ring III och Luftbron planskilda anslutning, Helsingfors

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och Helsingfors stad uppgöra
vägplanen enligt rubriken. 

Lahtisleden (Rv 4) är en av de viktigaste infartsvägarna i
huvudstadsregion. Vägen är tidvis kraftig överbelastad och trafik förorsaka
bullerolägenheter. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTMcentralen)
och Helsingfors stad utarbetar vägplaner och gaturitningar för
att stödja detaljplanen. 

Planutkasten presenteras under tiden 15.2.2021 – 1.3.2021 på
informationsnätet på adressen: 

Trafikledsverket/NTM-centralen:
https://vayla.fi:8443/valtatien-4-parantaminen-valilla-keha-i-keha-iii-ja-ilmasillan-eritasoliittyma 

Helsingfors stad:
https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella
(för gatu- och parkplaner) 

Respons på planutkasten kan ge via e-post, per telefon eller per brev
genom att skriva ut ett feedbackformulär. Respons bör göras senast
1.3. 2021. Med respons använda referensen: Rv 4 Ring I - Ring III,
UUDELY/1236/2021. 

Respons:
NMT-centralen i Nyland, Sami Mankonen, [email protected]
tfn. 0295 021 309 eller PB 36, 00521 HELSINGFORS. 

NTM-centralen i Nyland behandlar de personuppgifter som behövs för
uppgörandet av vägplanen. Mera information om vägplaneringens
datasekretesspraxis finns på webbsidans datasekretesspartion på
adressen: https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely 

Inbjudan har publicerats på NTM-centralens informationsnät
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 15.2.2021. 

Närmare information:
NTM-centralen i Nyland/ Sami Mankonen, telefon 0295 021 309,
e-post [email protected] 

Helsingfors stad / Anni Tirri, telefon 040 334 0664,
e-post [email protected] 

Sitowise Oy / Harri Sivonen, telefon 050 390 1110,
e-post [email protected] 


Välkommen! 


NTM-centralen i Nyland

Publicerad 15.02.2021