Hyppää sisältöön

Kutsu tiesuunnitelmaluonnosten esittelyyn tietoverkossa : Valtatien 4 liittymäjärjestelyt välillä Vuorenkyläntie (mt 6134) – Oravakivensalmi, Hartola, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja

Väylävirasto laativat tiesuunnitelmaa Valtatien 4 liittymäjärjestelyt välillä Vuorenkyläntie (mt 6134) – Oravakivensalmi, Hartola.

Suunnitelmalla muutetaan tiesuunnitelmassa ”Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi” esitettyjä liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä Vuorenkyläntien ja Oravakivensalmen välillä ja suunnitelman tavoitteena on tieosuuden yksityisteiden liittymien turvallisuuden parantaminen.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään Vt 4 Hartola – Oravakivensalmi -hankkeen Facebook-sivuilla 14.9.2021 klo 17.00 alkaen. Lisätietoja etätilaisuudesta hankkeen verkkosivuilla:
https://vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi/yleisotilaisuudet

Lisäksi suunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin voi tutustua hankkeen verkkosivulla 13.9. - 26.9.2021 välisen ajan:
https://vayla.fi/vt-4-hartola-oravasalmi/tiesuunnitelma-liittymajarjestelyista

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 26.9.2021 mennessä osoitteeseen
[email protected] Lisätietoja saa myös alla mainituilta yhteyshenkilöiltä.

Uudenmaan ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Ilmoitus on julkaistu tieverkossa Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla 3.9.2021.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Plaana Oy: Toivo Kämäräinen, puhelin 040-837 7423,
[email protected]

Uudenmaan ELY-keskus: Anna Elf, puhelin 0295 021 395,
[email protected]

Väylävirasto: Juha-Pekka Hämäläinen, puhelin 0295 34 3563,

[email protected]

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Julkaistu 03.09.2021