Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahanke: Kohti sujuvampaa kulkemista Kupittaalla

Julkaistu 13.10.2022

Kupittaan kansalaisauditointiin kutsutut testaajat toivoivat muutoksia opasteisiin, aseman edustan pyöräpysäköintiin ja portaisiin. Kupittaa–Turku-ratahanke parantaa liikennejärjestelyjä yhteistyössä Turun kaupungin ja VR:n kanssa.

Pyörätuolilla kulkeva testaaja Iita Makkonen puhuu kansalaisten asiakkuuden asiantuntija Riitta Tammelle, joka kirjaa palautetta muistiin Kupittaan rautatieaseman edustalla. Kupittaa–Turku-ratahanke sai testaajilta arvokasta tietoa esimerkiksi Kupittaan kolmion edustan pysäköintipaikkojen turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Tässä palautetta antaa testaaja Iita Makkonen. 

Kupittaalla on kuljettu elokuun puolivälistä saakka Kupittaa–Turku-ratahankkeen väliaikaisten liikennejärjestelyjen mukaan. Ensimmäiset kaksi viikkoa laiturioppaat opastivat matkustajia kasvokkain, ja sen lisäksi asemilla on edelleen kuulutuksia, opasteita ja karttoja. 

– Liikennejärjestelyistä on kertynyt palautetta montaa kanavaa pitkin. Haasteellista on, ettei Kupittaan asemaa ei ole mitoitettu nykyisille liikennemäärille. Sujuvoitamme liikkumista Kupittaalla kuitenkin parhaamme mukaan, kertoo Kupittaa–Turku-ratahankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta. 

Erityisesti esteettömyydestä ja turvallisuudesta saatiin palautetta Kupittaan kansalaisauditoinnissa, joka järjestettiin syyskuun lopussa. Turun päärautatieasemalla kansalaisauditointi toteutettiin keväällä 2022.

Kaksi liikkumisesteistä ja yksi näkövammainen henkilö testasivat asema-alueen järjestelyjä aurinkoisena ja kuivana syyspäivänä. Yksi liikkumisesteinen kulki sähköpyörätuolilla ja toinen manuaalisella pyörätuolilla. Näkövammaisen testaajan matkassa oli opaskoira ja apuvälineenä valkoinen keppi. 

Kansalaisauditointiin osallistuivat Väyläviraston kansalaisten asiakkuuden asiantuntija Riitta Tammi, projektipäällikkö Erkki Mäkelä ja projekti-insinööri Seppo Paukkeri sekä rakennuttajakonsultti Hannele Vartia Arkosilta ja opastesuunnittelija Silja Laine Rambollilta. 

Näkövammainen testaaja Taru Luukkala kävelee Kupittaan asemahallin portaita alas yhdessä koiransa kanssa. Perässä kävelevät Kupittaa-Turku-ratahankkeen edustajat huomioliiveissä.
Testaaja Taru Luukkala toivoi asemahallista junalaitureille johtaviin portaisiin lisää kontrastia eli tummuuseroa. 

Työn alla paremmat opasteet

Testaajat kulkivat läpi asema-alueen ja arvioivat pysäköintipaikkoja, asemahallia ja laiturialuetta. Aseman edustalla on maksullinen pyöräpysäköintialue, jonka monet testaajista kokivat ahtaaksi: Saattoautot ajavat keulansa jalkakäytävän päälle ja pyöräpysäköinti on täynnä sekä pyöriä että sähköpotkulautoja. Pyörätuolilla yksin liikkuvan on hankala siirtää tiellä olevia sähköpotkulautoja. 

– Pyöräpysäköintiä voisi rajata esimerkiksi maaliviivoin, ja hanke selvittääkin näitä mahdollisuuksia yhdessä pysäköintialueen omistavan yrityksen kanssa, Riitta Tammi sanoo. 

Aseman edustan pysäköintialueen ja tummuuserojen lisäksi testaajat toivoivat parannuksia asema-alueen opasteisiin. Karttojen tekstit oli painettu pienellä kirjasimella, ja tekstien lukeminen kauempaa pyörätuolista oli hankalaa. Osa opasteista oli myös liian matalalla.

–  Opaskartan toinen puoli voisi olla vihreä ja infomerkillä merkitty, Tammi toteaa. 

Lisää opasteita toivottiin myös satamaan vievään linja-autoyhteyteen. Sataman linja-autoyhteys lähtee Tykistökadun bussipysäkiltä, jonne etenkin Turkua tuntemattoman voi olla hankala löytää. Ilouutisena voi kertoa, että hanke työstää uusia opasteita parasta aikaa niin hissi- ja porrasyhteyden kuin Kupittaan asemankin kohdalle. Parempaa opastusta on tulossa myös Turun päärautatieaseman linja-autoyhteyksistä Kupittaalle ja Kupittaan aseman linja-autoyhteyksistä Turun keskustaan.  
 

Liikkumisesteinen testaaja Leila Häkkinen tarkastelee pyörätuolista käsin Kupittaan aseman edustan opastetaulua.
Asema-alueen opasteita kehitetään yhteistyössä hankkeen eri osapuolten kanssa. Tässä opastetekstiä lukee testaaja Leila Häkkinen.

Jokainen palaute on arvokas

Riittävä valaistus sekä ympäristön kontrasti eli tummuusero auttavat näkövammaisia kulkemaan asema-alueilla turvallisesti. Asemahallista junalaitureille johtavissa portaissa tummuuseroja ei ollut tarpeeksi, mikä hankaloitti liikkumista. Liikkumisesteinen testaaja puolestaan huomasi, että pyörätuolin pyörä voi jäädä jumiin asemahallin liukuoven ritilöiden rakoihin. 

Väylävirasto, Turun kaupunki ja VR tekevät tiivistä yhteistyötä liikennejärjestelyjen kehittämiseksi. Tavoitteena on taata mahdollisimman turvalliset ja sujuvat matkaketjut kaikille liikkujille. 

– Kupittaan aseman esteettömyys ja turvallisuus paranevat yksi asia kerrallaan, ja tässä kehitystyössä jokainen palaute on arvokas, Mäkelä sanoo. 

Lisätiedot: 
Väylävirasto, kansalaisten asiakkuuden asiantuntija Riitta Tammi, p. 029 534 3229, [email protected]
Väylävirasto, projektipäällikkö Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822, [email protected]

Seuraa hanketta: 
https://vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Kupittaa–Turku-ratahankeen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä koko Varsinais-Suomessa ja Rantaradalla. Lisäksi hanke mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttamisen. Ratapihoilla tehtävien muutostöiden ansiosta Turun asemanseudulla vapautuu maata alueen kehittämiseen ja rautatieaseman henkilölaiturialueen turvallisuus ja esteettömyys paranevat. Hankkeen työt ajoittuvat vuosille 2021–2024. Euroopan Unioni tukee Väyläviraston, Turun kaupungin ja VR:n yhteistyönä toteuttamaa hankkeen suunnitteluvaihetta 6,3 miljoonalla eurolla. 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.

 

Tutustu Turun päärautatieaseman kansalaisauditoinnista kertovaan juttuun tästä linkistä.