Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahanke: Jokaisen turvallinen kulku on tärkeä

Julkaistu 1.7.2022

Väylävirasto toteutti toukokuussa kansalaisauditoinnin Turun henkilöratapihalla Logomon laiturialueella. Näkövammaiset tai liikkumisesteiset testaajat kiittelivät laiturialuetta turvallisen tuntuiseksi ja toivat esiin myös korjattavia kohtia.

Näkövammaiset, ikäihmiset, lapset… Rautatieasemilla liikkuu monenlaista väkeä, ja Väyläviraston tavoitteena on taata turvallinen kulku jokaiselle matkustajalle. Siksi virasto kutsui kaksi liikkumisesteistä ja yhden näkövammaisen henkilön kokeilemaan Logomon laiturialueen väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Osa Tampereen suunnan junista saapuu tällä hetkellä Logomon väliaikaiselle matkustajalaiturille, sillä Kupittaa–Turku-ratahankkeessa tehdään rakennustöitä Turun rautatieaseman edustalla.  

Kansalaisauditointi on osa viraston kansalaisauditoinnin toimintamallia, jota on kehitetty kansalaisten asiakkuuden asiantuntija Riitta Tammen johdolla. Logomon laiturialueella testaajien palautteita keräsivät ja liikennejärjestelyistä heidän kanssaan keskustelivat Tammen lisäksi esteettömyysasiantuntija Minna Kostamo-Rönkä ja hankkeen projekti-insinööri Seppo Paukkeri. Hankealueesta kertoi Kreaten edustaja, ja yhdelle kierrokselle mukaan tuli myös hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä

Esteettömyys merkitsee Kostamo-Röngän ja Tammen mukaan ennen kaikkea sitä, että kaikki pääsevät liikkumaan sujuvasti paikasta toiseen. Työmaa-alueen läheisyydessä liikkuminen voi tuntua erityisen hämmentävältä ja pelottavalta kenestä tahansa, ja esteettömyys tekee kaikkien matkasta miellyttävämmän ja turvallisemman. 

– Turvalliselta tuntuvat olosuhteet houkuttelevat matkustamaan junalla ja edistävät näin myös kestävää liikkumista yhteiskunnassa, Tammi kertoo. 


Leveitä ja taiten asfaltoituja reittejä 

Yksi liikkumisesteinen kulki sähköpyörätuolilla, ja toisen matka taittui manuaalipyörätuolin sekä avustajan ja avustajakoiran kanssa. Näkövammaisella testaajalla oli mukanaan opaskoira ja valkoinen keppi. Testaajat olivat valtaosin tyytyväisiä laiturialueen järjestelyihin: laituri oli selkeästi rajattu pysäköintialueesta ja työmaa-aidat erottuivat ympäristöstään hyvin. Laituriopasteet eivät vielä auditoinnin aikaan olleet paikoillaan. Alueelle suunnitellaan laiturinäytön asentamista. 

"Matkustajien kannalta on esimerkiksi tärkeää merkitä selkeästi, mitä reittiä laiturilta pääsee saattopisteelle ja invapysäköinnin luo", Kostamo-Rönkä kertoo. 

Näkövammainen Taru Luukkala saapui kokeilemaan Logomon laiturialuetta yhdessä koiransa kanssa. Luukkalan mukaan kulkureitit vaikuttivat leveiltä ja hyvin asfaltoiduilta. Alueella ei ollut myöskään jyrkkiä luiskia. 

"Tunsin oloni turvalliseksi laiturialueella, ja kulkureittejä oli helppo seurata valkoisella kepillä", Luukkala arvioi. 

Haasteellisimmiksi osoittautuivat tasoerot ja kynnykset Logomon viereisellä jalankulkukäytävällä. Jalkakäytävää halkovat leveät sadekourut hankaloittivat kulkemista, mistä on kerrottu alueen toimijoille. Samoin valon ja varjon vaihteluun on syytä kiinnittää huomiota, kun astutaan hissiin sisälle ja sieltä ulos auringonpaisteeseen. 

Kesän jälkeen Kupittaalle   

Syksyllä on seuraavan kansalaisauditoinnin aika – tällä kertaa Kupittaan rautatieasemalla, jonne liikenne pysähtyy kahdeksi vuodeksi Kupittaa–Turku-hankkeen rakennustöiden ajaksi. Projekti-insinööri Seppo Paukkeri kiittää Logomon auditoinnin osallistujia hyvästä kokemuksesta ja opeista. 

"Kun kulkee heikkonäköisen henkilön kanssa, oppii katsomaan matkantekoa hänen näkökulmastaan. Jatkossa tarkastelemme hankealueen esteettömyyttä säännöllisesti", Paukkeri sanoo. 

Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että liikkuminen olisi mahdollisimman sujuvaa kaikenlaisille kulkijoille. Kostamo-Rönkä ja Tammi kannustavat matkustajia jättämään ajoneuvot niille kuuluville paikoille ja viemään roskat pois liukuportailta ja muilta kulkureiteiltä. 

"Pysytään valppaina asema-alueilla ja tehdään liikkumisesta yhdessä turvallista ja mukavaa kaikille. "Lisätiedot: 
Kansalaisten asiakkuuden asiantuntija Riitta Tammi, p. 029 534 3229, [email protected]
Esteettömyysasiantuntija Minna Kostamo-Rönkä, p. 0295 34 3337, [email protected]

Seuraa hanketta: 
https://vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Kupittaa–Turku-ratahankeen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä koko Varsinais-Suomessa ja Rantaradalla. Lisäksi hanke mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttamisen. Ratapihoilla tehtävien muutostöiden ansiosta Turun asemanseudulla vapautuu maata alueen kehittämiseen ja rautatieaseman henkilölaiturialueen turvallisuus ja esteettömyys paranevat. Hankkeen työt ajoittuvat vuosille 2021–2024. Euroopan Unioni tukee Väyläviraston, Turun kaupungin ja VR:n yhteistyönä toteuttamaa hankkeen suunnitteluvaihetta 6,3 miljoonalla eurolla. 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.