Hyppää sisältöön

Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikkaa parannetaan 2020–21

Julkaistu 10.06.2020

Osana Euroopan unionin ulkorajayhteistyöohjelmaa kunnostetaan Kuhmossa sijaitsevan Vartiuksen rajanylityspaikka vuosien 2020–21 aikana. Hanke rahoitetaan Karelia CBC -ohjelmasta.  Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa Väylävirasto parantaa ratarakenteita rajalla ja Ypykkävaarassa sekä kehittää tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt uudistaa Tullin ja Rajavartiolaitoksen käytössä olevan Vartiuksen rajanylityspaikan rakennuksen.


Rajanylityspaikan tieliikennejärjestelyjen kehittämiseen kuuluu uusien ajokaistojen rakentaminen ja tarkastusalueen laajennus. Lisäksi uusitaan liikenteenohjausta ja valaistusta. Rajanylityspaikan alue myös aidataan ja aitaan rakennetaan kulkuportteja.

– Työt sekä liikenneinfran että rakennusten uusimisen osalta päästään aloittamaan kesäkuussa, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi.
– Myöhemmin kesällä, arviolta elokuussa, käynnistyvät raideliikenteen sujuvuuden lisäämiseen tähtäävät muutostyöt Vartiuksen liikennepaikalla sekä noin 26 kilometrin päässä Vartiuksesta sijaitsevan Ypykkävaaran liikennepaikan jatkaminen, Haapaniemi kuvaa hankkeen etenemistä.

 

Tullin ja Rajavartiolaitoksen tilat nykyaikaistetaan
 

Senaatti-kiinteistöt uudistaa Vartiuksen rajanylityspaikan tilat vastaamaan paremmin Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimintoja.
    – Perusparannuksessa uudistetaan toimisto- ja asiakastilat ja rakennuksen toisen kerroksen vapaaseen aulatilaan rakennetaan uusi noin 20 neliömetrin suuruinen kokoustila, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Juha Keränen
    Lisäksi lähtevän liikenteen tarkastus- ja odotustilaan tehdään noin 30 neliömetrin laajennus ja tulevan liikenteen tilojen yhteyteen rakennetaan uusi sisääntulokatos. Perusparannuksen yhteydessä tehdään myös tarvittavat LVIS-muutostyöt.  Rakennus on valmistunut vuonna 1995, ja se on suuruudeltaan 705 neliömetriä

 

Euroopan unionin ja Suomen rahoittama yhteistoimintahanke

 

Kehittämishankkeen budjetti on 8,15 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan Karelia CBC -ohjelmasta 6,41 miljoonaa euroa. Karelia CBC on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat Väylävirasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaatti-kiinteistöt, Säteilyturvakeskus, Pietarin direktoraatti, ITMF Oy ja Finrail Oy.

 

Vartiuksen rajanylityspaikka

 

Vartius on Suomen ja Venäjän välisen maantie- ja rautatieliikenteen kansainvälinen rajanylityspaikka. Se sijaitsee 65 km Kuhmon keskustasta koilliseen. Vartiuksen rajanylityspaikalla Rajavartiolaitos vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta ja muista lakisääteisistä valvontatehtävistä toimialueellaan. Tullin tehtävä on huolehtia siitä, että maahan tulevat ja maasta lähtevät tavarat liikkuvat valvotusti, ja että niiden tulliselvityksessä noudatetaan EU:n ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. Euroopan unionin ulkorajaa, Suomen itärajaa, on Vartiuksessa Rajavartiolaitoksen vastuulla 22,1 km. Vuonna 2019 Vartiuksen rajanylityspaikalla kirjattiin 383 000 rajanylitystä.

 

Lisätietoja
 

Rajanylityspaikkojen kehittämishankkeet

Projektipäällikkö Jyri Mustonen, Väylävirasto

p. 029 534 3068, [email protected]

 

Toteutuksen projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, Väylävirasto

p. 029 534 3809, [email protected]

 

Väyläviraston rakennuttajakonsultin projektipäällikkö Jukka Ylönen, Welado Oy

p. 040 749 3063, [email protected]

 

Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Juha Keränen, p. 040 541 6143

[email protected]

 
 

Hanke verkossa

vayla.fi/rajanylityspaikat/vartius
Karelia CBC  

 

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.