Hyppää sisältöön

Hyvinkää–Hanko-radan maastomerkkaustyöt ja kasvillisuuden inventointi aloitetaan huhtikuussa

Julkaistu 27.4.2021

Maastomerkkaustyöt ja kasvillisuuden inventointi aloitetaan Karjaa–Hanko-välillä viikolla 17, ja työn arvioidaan kestävän touko-kesäkuun ajan. Sen jälkeen työt etenevät Karjaa–Hyvinkää-välille heinä-syyskuun ajalle. Työn suorittaa Eteläinen metsäreviiri ry.

Kasvillisuuden poisto rautatien suoja-alueelta

Väylävirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Radanpitäjänä Väylävirasto hallinnoi valtion rataverkkoa siihen kuuluvine laitteineen, rakenteineen ja maa-alueineen.

Väylävirastolla on radanpitäjänä oikeus tie- tai rautatieliikenteen turvallisuuden niin vaatiessa poistaa rautatien suoja-alueelta puita ja korkeita pensaita, sekä rajoittaa puuston korkeutta.  Suoja-alue ulottuu suurimmalla osalla rataverkkoa 30 metrin etäisyydelle radan keskilinjasta. Kasvillisuutta poistetaan tarvittaessa myös kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat rautatien suoja-alueella.  Suoja-aluetta ei lunasteta rautatiealueeksi, vaan se on jatkossakin maanomistajan omistuksessa ja hallinnassa.

Riskipuiden poistosta ei ole tehty vielä päätöstä. Mahdollisista puiden poistoista tiedotetaan erikseen kiinteistökohtaisesti. Radanpitäjän suorittamasta kasvillisuuden poistamisesta ei aiheudu kuluja maanomistajille. Puuston poiston korvauksista sovitaan erikseen maanomistajan kanssa, ja mahdollisesta muusta syntyneestä haitasta ja vahingosta pyritään ensisijaisesti sopimaan.

Rautatien suoja-alueella oleva puusto ja muut korkeat kasvit muodostavat riskin rautatieliikenteen turvallisuudelle. Radalle kaatuvat puut aiheuttavat merkittävää haittaa rautatieliikenteelle ja voivat pahimmillaan aiheuttaa junan suistumisen raiteilta. Sähköradan ajolangoille kaatuvista puista voi yksittäisessäkin myrskyssä aiheutua yhteiskunnalle satojen tuhansien eurojen suuruiset raivaus-, korjaus- ja junaliikenteen myöhästymiskustannukset.

Lue lisää aiheesta Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta