Takaisin

Hienoinen kasvu ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärissä jatkuu – tavaraliikenteen kuljetukset vähenivät

Hienoinen kasvu ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärissä jatkuu – tavaraliikenteen kuljetukset vähenivät

Julkaistu 10.06.2016

Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä vuonna 2015 oli yhteensä 89,2 miljoonaa tonnia. Kuljetukset vähenivät edellisestä vuodesta 6,9 miljoonaa tonnia eli 7,4 %. Myös transitokuljetusten määrä väheni viime vuoteen verrattuna. Ulkomaan matkustajaliikenne on sitä vastoin edelleen kasvusuunnassa. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Ulkomaan meriliikenteen vuoden 2015 tilastosta.

Tuonnissa vähenivät erityisesti kivihiilen ja raakapuun kuljetukset. Vientikuljetuksissa sellun vienti lisääntyi 120 000 tonnia eli 4,3 %, mutta malmien ja rikasteiden sekä öljytuotteiden kuljetukset vähenivät.

Transito- eli kauttakulkuliikenteessä kulki yhteensä 6,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Määrä väheni peräti 20,7 % eli 1,7 miljoonaa tonnia vuoteen 2014 verrattuna. Transitovienti Suomen satamien kautta väheni 16,7 prosenttia ja transitotuonti 40 prosenttia.

Tavaraliikenteen määrässä laskettuna Suomen kolme suurinta tuontisatamaa vuonna 2015 olivat Sköldvik, Helsinki ja Raahe ja suurimpia vientisatamia HaminaKotka, Sköldvik ja Helsinki.

Ulkomaan matkustajaliikenteessä hienoista kasvua etenkin Viron suuntaan

Ulkomaan matkustajaliikenteen kokonaismäärä vuonna 2015 oli yhteensä 18,5 miljoonaa matkustajaa eli kaksi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ruotsiin suuntautuvaa liikennettä on edelleen eniten, mutta Viroon suuntautuvan matkustajaliikenteen hienoinen kasvu viime vuosina on vähentänyt maiden välistä eroa. Viroon suuntautuvassa liikenteessä oli matkustajia 8,4 miljoonaa ja Ruotsiin suuntautuvassa 8,8 miljoonaa. Ulkomaisilla risteilyaluksilla Suomessa kävi 440 000 matkustajaa eli 20 000 matkustajaa edellisvuotta enemmän.

Tarkemmat tiedot löytyvät Ulkomaan meriliikennetilaston vuosijulkaisusta. Ulkomaan meriliikennetilastot sisältävät tiedot meritse tapahtuvasta tavara- ja matkustajaliikenteestä Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot Suomen satamissa ulkomaanliikenteessä käyneiden alusten määristä. Tilastoihin sisältyvät myös transitoliikenne ja Saimaan kanavan kansainvälinen liikenne.

Lisätietoja

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lti_2016-04_ulkomaan_meriliikennetilasto_web.pdf

Tilasto kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaan.

Liikenneviraston Tilastot-sivusto: www.liikennevirasto.fi/tilastot

tilastot@liikennevirasto.fi