Hyppää sisältöön

Asiakaspalvelun ajankohtaiset: Pölyävät ja painorajoitetut tiet sekä purjehduskilpailuista ilmoittaminen

Julkaistu 15.5.2019

Mitä tiepölylle tehdään Väylän omistamalla tieverkolla ja koska? Miksi joillekin teille asetetaan painorajoituksia keväisin? Entä mitä pitää muistaa, jos on tarkoitus järjestää purjehduskilpailut? Nämä asiat olivat erityisen paljon esillä huhtikuussa kansalaisten ottaessa yhteyttä asiakaspalveluumme.

auto ajaa pölyävällä soratiellä

Kuva: Jussi Helttunen

Miksi tie pölyää ja mitä sille voitaisiin tehdä?

Tien pinnalle kerääntyy talven aikana hienorakeista ainesta, joka on peräisin sekä tien päällysteestä että hiekoituksessa käytettävästä kiviaineksesta. Näiden lisäksi tienpinnalle jää liikenteen myötä autojen kuormista, autoista ja niiden jarruista irtoavia materiaaleja sekä tuulen mukanaan kuljettamia aineksia. 

Sorateiden pölynsidontaa tehdään pääasiassa vain asutuksen ja marjatilojen läheisyydessä. Pölyämistä voidaan helpottaa muokkauksella sekä suolauksella. Suolaus tarkoittaa sitä, että soratielle levitetään vesiliukoista kalsiumkloridia eli suolaa ja vettä sitomaan pölyä. Muokkauksia tehdään esimerkiksi tiehöylällä ja tarkoituksena on muu muassa tasoittaa tien epätasaisuudet, palauttaa tien oikea poikkileikkausmuoto sekä poistaa reunapalteet.

Kevätpölynsidonta tehdään muokkauksen yhteydessä heti pintakelirikon loputtua. Käytännössä tähän työhön päästään tänä vuonna toukokuun lopulla. Valitettavasti siihen saakka sorateillä on kuivana aikana pölyongelmaa. 

Miksi joillekin teille asetetaan painorajoituksia?

Keväisin roudan sulaessa tiet ovat haavoittuvimmillaan; tien rakenteeseen jäätynyt vesi alkaa sulaa, mutta se ei pääse haihtumaan ja virtaamaan pois riittävän nopeasti. Sulamisen aiheuttamaa ilmiötä kutsutaan kelirikoksi. Kelirikko on tuttu sorateiden vaiva, mutta samat lainalaisuudet pätevät myös päällystetyillä teillä. 

Koska Pohjois-Suomessa ei olla vielä niin kesäisissä tunnelmissa, kuin etelässä, on syytä muistuttaa, että raskaat kuljetukset kannattaa ajoittaa aikaiseen aamuun tai iltamyöhälle, jolloin on kylmempää ja tienpinta ei ole pehmeimmillään. 

Osalle kelirikon vaivaamaa tiestöä on jouduttu asettamaan painorajoituksia. Näillä estetään teiden liiallinen vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvataan kulkukelpoisuus välttämättömille kuljetuksille. Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskus voi myöntää maksullisen, tilapäisen kuljetusluvan painorajoitetulle tielle. 

Missä on kelirikkoisia teitä tai painorajoituksia? Lisätietoa Liikennetilannepalvelusta.

Yleistietoa mm. välttämättömistä kuljetuksista ja poikkeusluvista täältä.

Tähän aihepiiriin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen löytyy täältä.

Purjehduskilpailusta on ilmoitettava

Kuva: Otto Virtanen

Purjehduskilpailut sijoittuvat sekä kauppamerenkulun- että matalaväylien läheisyyteen. VTS Finland ottaa käyttöön ilmoituskäytännön liittyen Purjehduskilpailujen järjestämiseen meri- ja järvialueilla. Purjehduskilpailut sijoittuvat sekä kauppamerenkulun- että matalaväylien läheisyyteen. Tieto kilpailujen järjestämisestä on hyvin tärkeä VTS-keskuksille, jotka valvovat alueiden liikenteen sujuvuutta sekä turvallisuutta. Täytä pyydetyt tiedot ja lähetä karttaliitteen kanssa vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa seuraavalla sivulla: https://tmfg.fi/fi/vts/ilmoita-purjehduskilpailusta

Mikä onkaan VTS Finland? Täältä lisätietoa.


Lisää aiheesta:

Asiakaspalvelun ajankohtaiset: Avattavien siltojen aukioloajat, öisin tehtävät ratatyöt, sorateiden kuivuus ja kesäpäiväisin palavat katuvalot mietityttävät heinäkuussa

Asiakaspalvelun ajankohtaiset: kesä toi mukanaan kysymykset vesakoinnista ja tietöistä, myös kansalaisten ehdotukset liikenteen kehitykseen kävivät vilkkaana

Asiakaspalvelun ajankohtaiset: Nopeusrajoitukset


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.