Siltatyöt alkavat Tuppuralassa

Julkaistu 15.5.2017

Valtatie 5:llä Mikkelin Grahnin kohdalla olevien siltojen korjaus alkaa keskiviikkona 17.5. Työn yhteydessä levennetään Grahnin siltaa ja Tuppuralan alikulkukäytävä uusi-taan kokonaan. Siltatöiden vuoksi liikenne valtatiellä 5 siirretään kiertotielle oheisen kartan mukaisesti keskiviikkona aamuyöllä. Nopeusrajoitus alueella on 30–50 km/h.

Työt saattavat aiheuttaa ajoittaista haittaa liikenteelle.  Kaistat vapautetaan liikenteen käyttöön heti töiden valmistuttua.
 
Pahoittelemme parannustöistä aiheutuvia liikennehaittoja.

Lisätietoja antavat

Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh. 029 534 3574
Pekka Jaakkola, Destia Oy puh. 0400 888241

Ristiinantien uusi lisäkaista palvelee etelästä pohjoiseen kulkevaa liikennettä

Ristiinantiellä on avattu liikenteelle uusi lisäkaista, joka sujuvoittaa Lappeenrannan suunnasta Kuopioon päin kulkevaa liikennettä. Kyseessä on kääntymiskaista ja sen tarkempi paikka on Suntiolan alikulkukäytävän kohdalla, jossa Ristiinan suunnalta Mikkelin keskustaan päin ajettaessa on tällä hetkellä käytössä kaksi ajokaistaa. Kääntymiskaista palvelee Kuopioon päin suuntaavaa liikennettä.

Työmaata rajanneet kaistajärjestelyt poistuvat tällä viikolla Ristiinantien hankealueelta Kaituentien ja Porrassalmenkadun väliltä. Nopeusrajoitus tiellä on 50 km/h. Tiellä tehdään kuitenkin pieniä viimeistelytöitä loppuvuodesta ja ensi keväänä, joten ohikulkevalta liikenteeltä pyydetään varovaisuutta. Ristiinantielle jää talveksi nopeusrajoitus 50 km/h ja tietyömerkkejä keskeneräisten keskisaareketöiden takia.

Nopeusrajoitukset valtatiellä 80 kilometriin tunnissa

Vt 5 Mikkelin kohdalla ajonopeudet nostetaan koko hankealueen pituudelta 80 kilometriin tunnissa tiistaina 29. marraskuuta. Tähän asti Kaihun eritasoliittymän ja Setrikadun sillan välisellä osuudella nopeusrajoitukset ovat olleet 50 km/h mutta nyt nopeusrajoitukset nousevat. Hankealueella tehdään kuitenkin paikoin viimeistelytöitä, joiden vuoksi nopeusrajoituksia voidaan joutua tilapäisesti laskemaan.

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto, puh. 0400 377 637
Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy, puh. 040 536 0021

Pitkäjärven eritasoliittymän alueella asfaltoidaan tiistaina ja keskiviikkona

Pitkäjärven eritasoliittymän alueella päällystetään valtatie 13:a noin 200 metrin matkalla tiistain ja keskiviikon 18.–19. lokakuuta klo 9–14 välisenä aikana.

Päällystystöistä johtuen valtatie 5:ltä Jyväskylän suuntaan nouseva ramppi on suljettuna tiistaina 18.10. klo 9–14 välillä. Paikalla olevat liikenteenohjaajat opastavat liikennettä.

Etelän suuntaan, Lahteen johtava ramppi valtatie 5:lle on suljettuna keskiviikkona 19.10. päällystystöiden ajan. Etelän suuntaan menevä liikenne ohjataan oheisen kartan mukaisesti kiertoreitin kautta valtatie 5:lle.

Päällystystyöt jatkuvat myös Ristiinantiellä. Työt aiheuttavat ruuhkia maanantaista keskiviikkoon. Pahoittelemme parannustöistä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja antavat
Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto
puh. 0400 377 637
Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy
puh. 040 536 0021

Ristiinantien päällystykset tehdään yötöinä, aiheuttaa häiriötä liikenteelle

Ristiinantiellä tehdään päällysteitä tiistain 11.10. ja torstain 13.10. välisenä aikana, yötöinä klo 20–06 välillä. Vaikka työt ajoitetaan vähäisen liikenteen ajankohtaan, vaikuttavat ne liikennöintiin alueella merkittävästi.

Ristiinantien Urpolan puoleiset kaistat (kartassa vasemmalla) päällystetään tiistain ja keskiviikon 11.–12.10. välisenä yönä klo 22–06. Rinnekatu suljetaan Ristiinantieltä Setrikadulle töiden ajaksi. Paikalla on liikenteenohjaus.

Kaupunki päällystää risteyksen samalla

Keskiviikon ja torstain 12.–13.10. välisenä yönä päällystetään klo 22–06 Ristiinantien Kaihun puoleiset kaistat (kartassa oikella). Päällystystöiden vuoksi Kaihun ramppi suljetaan Vt 5 Lahden suunnasta saapuvalle ja Kuopion suuntaan lähtevälle liikenteelle töiden ajaksi. Paikalla on liikenteenohjaus.

Myös Mikkelin kaupunki tekee katuverkon parannustyötä samaan aikaan. Ristiinantien ja Porrassalmenkadun risteysalue päällystetään yötöinä klo 20–06 välisenä aikana.

Pahoittelemme parannustöistä aiheutuvaa haittaa ja pyydämme alueella liikennöiviltä malttia. Nopeusrajoitus 30 km/h.

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto
puh. 0400 377 637

Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy
puh. 040 536 0021

Suunnitteluinsinööri Antero Cederström, Mikkelin kaupunki
puh. 044 794 3211

Päällystystöitä Rinnekadulla, Ristiinantiellä ja Pitkäjärvellä

Viitostiellä tehdään jälleen päällystystöitä Rinnekadulla, Ristiinantiellä ja Pitkäjärvellä ensi viikolla 26.–30. syyskuuta 2016. Tietyöt tulevat vaikuttamaan liikenteen kulkuun.

Lopullinen päällyste Rinnekadulle

Osalle Rinnekatua valmistuu ensi viikolla lopullinen asfalttipinta, kun päällystystöitä tehdään Rinnekadulla, Rinnekadun ja Setrikadun kiertoliittymästä Lahden suuntaan. Ristiinantietä päällystetään Porrasalmenkadun ja Rinnekadun välisellä osuudella.

Päällystystöiden osalta tehdään kaistajärjestelyjä ja osa päällystystöistä tehdään yöaikaan. Sää voi vaikuttaa päällystystöiden aikatauluun. Paikalla on liikenteenohjaus.

Pitkäjärven sillan kansi päällystetään päivällä

Pitkäjärven sillan kantta päällystetään tiistaina ja keskiviikkona 27.–28. syyskuuta kello 8–17. Viitostien ylittävällä osuudella valtatie 13:lla toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä. Alueella on liikennevalo-ohjaus. Työ tulee aiheuttamaan liikenteen ruuhkautumista.

Ramppeja päällystetään Kaihun eritasoliittymässä yöaikaan

Ensi viikolla (viikko 38) Viitostien työmaalla päällystysvuorossa ovat Kaihun eritasoliittymän rampit, joiden päällystäminen tapahtuu yöaikaan. Liikenne ohjataan kulkemaan kiertoreittejä pitkin. Tietyö haittaa liikennettä Ristiinantieltä Kuopioon ja Lahteen päin käännyttäessä sekä Viitostieltä Ristiinantielle käännyttäessä.

Samalla viikolla päällystetään Viitostien pohjoista ajorataa hankkeen alkuosasta eli Pitkäjärven eritasoliittymästä Kaihun eritasoliittymään asti. Päällystämisiä tehdään päivisin, ja liikenne kulkee yhdellä kaistalla.

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto, puh. 0400 377 637
Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy, puh. 040 536 0021 

Ramppeja päällystetään Pitkäjärvellä ja Aseman eritasoliittymässä yöaikaan

Ensi viikolla Vt 5:lla päällystetään Pitkäjärven eritasoliittymän kohdalla etelään päin laskeutuva ramppi sekä Aseman eritasoliittymän ramppeja. Liikenne ohjataan kulkemaan kiertoreittejä pitkin. Ramppeja päällystetään yöaikaan.

Rinnekatu suljetaan yön ajaksi

Rinnekatu ja Rinnekadun kiertoliittymä suljetaan yleiseltä liikenteeltä ensi viikolla 13.–14. syyskuuta tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi kello 21–06. Hälytysajoneuvot päästetään kulkemaan läpi. Tie on suljettuna Rinnekadun kiertoliittymän päällystystöiden vuoksi. 

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto, puh. 0400 377 637
Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy, puh. 040 536 0021

Liikenne uudelle ajoradalle kolmen kilometrin matkalta

Mikkelin kohdan parannustyöt etenevät jälleen yhden merkittävän etapin. Asfaltointityöt eteläisellä ajoradalla on saatu valmiiksi kolmen kilometrin matkalta. Liikenne otetaan uudelle ajoradalle kaksikaistaisena hankkeen alkuosasta, Pitkäjärven eritasoliittymästä Kaihun eritasoliittymään asti.

Ajoradalla tehdään kuitenkin viimeistelytöitä, joiden vuoksi osia toisesta kaistasta joudutaan sulkemaan väliaikaisesti. Liikennettä ohjataan kaistalta toiselle töiden etenemisen mukaan. Nopeusrajoitus ajoradalla on 50 km/h. Lahden suunnasta Kuopioon päin menevän liikenteen sirryttyä eteläiselle ajoradalle aloitetaan päällystystyöt pohjoisella ajoradalla. Pohjoinen ajorata on Kuopion suunnasta Lahteen päin menevän liikenteen käytössä yksikaistaisena.

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh. 0400 377 637
Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy puh. 040 536 0021

Sammonkatu suljetaan liikenteeltä yön ajaksi keskiviikkona

Mikkelissä suljetaan liikenteeltä keskiviikon ja torstain väliseksi yöksi 24.–25. elokuuta valtatie 5:n alittava osuus Sammonkadusta klo 21–06. Vain hälytysajoneuvot ja linja-autot pääsevät kulkemaan läpi.

Liikenne katkaistaan Sammonkadun risteyssillan telineiden purkamisen vuoksi. Telineet puretaan liikenneaukosta. Samaan aikaan kaivetaan vesijohtoa katualueella.

Lisätietoja antavat
Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh. 0400 377 637
Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy puh. 
040 536 0021

Vt 5 Mikkelin kohta: Pitkäjärven eritasoliittymää asfaltoidaan – liikennejärjestelyt muuttuvat

Vt 5 Mikkelin kohta –työmaalla on edetty päällystystöihin asti. Pitkäjärven eritasoliittymän kiertoliittymää ja ramppeja asfaltoidaan maanantaista perjantaihin 25.–29. heinäkuuta. Yöaikaan kello 22–05 tehtävät työt ja siitä johtuvat liikennejärjestelyjen muutokset eivät vaikuta liikenteeseen päiväsaikaan. Pitkäjärven eritasoliittymä sijaitsee aivan Pitkäjärven ABC-­aseman vieressä.

Kiertoreitit kulkevat osittain ramppien kautta. Liikenne voi ruuhkautua, kun liikenteenohjaajat pysäyttävät liikenteen ramppien päädyissä.

Maanantain ja torstain välisinä öinä päällystettävinä ovat Pitkäjärven kiertoliittymä ja rampit 1 ja 2. Osa Hietakadusta sekä rampit 1 ja 2 ovat suljettuna liikenteeltä. Vt 5:n ja Vt 13:n liikenne ohjataan ramppeja 3 ja 4 pitkin.

Torstain ja perjantain välisenä yönä päällystettävinä ovat rampit 3 ja 4, nämä rampit ovat suljettuna liikenteeltä. Liikenne ohjataan ramppeja 1 ja 2 pitkin.

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh. 0400 377 637, [email protected]
Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy puh. 040 536 0021, [email protected]

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Työmaalta löytyi palopommin kuori

Vt 5 Mikkelin kohdan työmaalla, Rinnekadun ja Ristiinantien risteyksessä löytyi kaivuutöiden yhteydessä palopommin kuori tiistaina 5.7. kello 12. Tapahtumapaikka sijaitsee eteläisen Ristiinantien risteyssillan Lahden päädyssä. 

Poliisi pyysi puolustusvoimilta virka-apua räjähteen siirtoon ja räjähteen vaarattomaksi tekemiseksi. Lisäksi poliisi pyysi puolustusvoimilta virka-apua alueen eristämiseksi. Tunnistamisen ajaksi tietyöt keskeytettiin.

Räjähde tunnistettiin vaarattomaksi. Pommi on toiminut aikanaan, mutta nyt löytyneessä räjähteessä kyse on pelkästään palopommin kuoresta.

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta 

Aseman risteyssillan työt muuttavat Pursialankadun liikennejärjestelyjä

Mikkelin Aseman risteyssillan työt muuttavat liikennejärjestelyjä Pursialankadulla 4. heinäkuuta alkaen. Järjestely koskee Aseman risteyssiltaa Pursialankadun ja Vt 5:n kohdalla.

Työt haittaavat liikennettä, kun Pursialankadulla on käytössä yksi kaista suuntaansa liikennevalo-ohjauksella toisen kaistan ollessa suljettu. Kevyen liikenteen väylä on kavennettu ja erotettu ajokaistasta erilleen. Pursialankadun oikea ajokaista on suljettu liikenteeltä keskustan suunnasta Kenkäveronniemeen päin noin 100 metrin alueella. Nopeusrajoitus risteyssillan työmaa-alueella on 30 km/h.

Poikkeavat liikennejärjestelyt ovat voimassa kolme kuukautta.

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto
puh. 0400 377 637, [email protected] 

Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy
puh. 040 536 0021, [email protected]

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta 

Vt 5 Mikkelin kohta: Sammonkatu katkaistaan yleiseltä liikenteeltä risteyssillalla

Sammonkadun risteyssillan alittava Sammonkatu katkaistaan yleiseltä liikenteeltä keskiviikkona 29. kesäkuuta kello 18–21 välisenä aikana, jolloin Sammonkadun risteyssillalla tehdään reunapalkkien betonointityötä.

Liikenteen ohjaus tapahtuu Sammonkadun sillan molemmin puolin Rinnekadun ja Sammonkadun risteyksessä sekä Sammonkadun ja Teollisuuskadun risteyksessä. 
Jalankulkijat, hälytysajoneuvot ja linja-autot pääsevät kulkemaan normaalisti Sammonkatua pitkin Sammonkadun risteyssillan ali. Poikkeavat liikennejärjestelyt ovat voimassa keskiviikkona 29. kesäkuuta iltakuudesta iltayhdeksään.


Lisätietoja antavat
Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto
puh. 0400 377 637, [email protected]

Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy
puh. 040 536 0021, [email protected]

Hanke verkossa
liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Liikennejärjestelyt muuttuvat Kaihussa ennen juhannusta

Mikkelin Kaihun eritasoliittymässä tehtävät rakennustyöt muuttavat liikennejärjestelyjä keskiviikosta 22.6. alkaen. Järjestely koskee valtatie 5:ltä Ristiinantielle ja Lappeenrannan suuntaan poistuvaa liikennettä ja Vt 15 / 13 suunnalta Kaihussa valtatie 5:lle Kuopion suuntaan liittyvää liikennettä. Järjestelyt ovat voimassa heinäkuun loppuun asti. Nopeusrajoitus liittymän kohdalla on 30 km/h. Liikennejärjestelyt saattavat muodostaa ruuhkia juhannuksena viitostielle Mikkelin kohdalla.

Kevyt liikenne Setrikadulle juhannuksen jälkeen

Muutos aiemmin ilmoitettuun:  Kevyen liikenteen järjestelyt Rinnekadun ja Urpolankadun välisellä osuudella, sekä Rinnekadun alikulun ylittävän sillan avaaminen ajoneuvoliikenteelle siirtyvät päivällä eteenpäin ja alkavat torstaina 30. kesäkuuta. Rinnekadun ja Urpolankadun välinen kevyen liikenteen osuus suljetaan. Kevyt liikenne ohjataan kulkemaan Setrikadun kautta Rinnekadun kiertoliittymän sivuitse ja edelleen valtatien ali.


Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh. 0400 377 637, [email protected]
Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy puh. 040 536 0021, [email protected]

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta 
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Vt 5 Mikkelin kohta: Rinnekadun pysäkkipari lopulliselle paikalleen, liittymäalueen töistä muutoksia kevyelle liikenteelle

Rinnekadulla Ristiinantien liittymässä oleva pysäkkipari siirretään lopulliselle paikalleen Lidl:n kohdalle tiistaina 10. toukokuuta 2016.
Rinnekadun liittymäalueen rakentaminen muuttaa liikennejärjestelyjä kevyen liikenteen osalta oheisen kartan mukaisesti tiistaina 10. toukokuuta alkaen.

Kevyen liikenteen järjestelyt 

Vt 5:n alittava kevyen liikenteen väylä suljetaan Rinnekadun ja Vt 5:n väliltä 10. toukokuuta alkaen. Korvaava reitti kulkee Rinnekatua, Setrikatua ja uutta kevyen liikenteen väylää pitkin.

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh. 0400 377 637, [email protected]
Työmaapäällikkö Aki Loikkanen, Destia Oy puh. 0400 246 944, [email protected]

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Vt 5 Mikkelin kohta-hankkeen työllisyysvaikutukset

Julkaistu 07.01.2016

Syksyllä 2014 rakentamisen osalta aloitettu Vt 5 Mikkelin kohta -tiehanke on tähän mennessä antanut työtä noin 70 henkilötyövuoden verran. Työllistetyistä Itä-Suomen alueella asui noin 70 %.

Työllistetyistä Etelä-Savon maakunnan alueella asui lähes puolet työmaan henkilökunnasta, Pohjois-Savossa 10,8 %, Pohjois-Karjalassa 4,4 %, Etelä-Karjalassa 4,4 % ja Kainuussa 1,5 %.
 
Ulkomailla syntyneiden osuus oli 1,9 % eli noin yhden henkilötyövuoden verran. He työskentelivät suomalaisissa yrityksissä.
 

Erityisen paljon työtä antoivat yhdeksän siltarakennuskohdetta sekä erilaiset kiveystyöt

Kun välilliset työllisyysvaikutukset ovat noin kaksinkertaiset verrattuna suoraan työmaan työllistämisvaikutukseen, kokonaisuudessaan hanke on antanut työtä tähän mennessä noin 200 henkilötyövuoden verran.

Hankkeessa on työmaalla työskennellyt eripituisia työjaksoja noin 455 henkilöä. Vuoden 2016 aikana tehtävän työn määrä vastaa noin 40 henkilötyövuotta.

Lisätietoja   

Projektipäällikkö Hannu Nurmi
Projektien toteutus
Liikennevirasto puh. 0400 377 637

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkeli

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Vt 5 Mikkelin kohta: Rinnekatu avataan liikenteelle maanantaina 9.11.2015

Julkaistu 05.11.2015

Maanantaina 9.11. valmistuu yksi merkittävä osuus Vt5 Mikkelin kohta -hankkeesta, kun kokonaan uusiksi rakennettu Rinnekatu avataan liikenteelle. Rinnekatu laskettiin valtatie 5:n tasalle ja samalla katuun tehtiin parannuksia, julkisen liikenteen uudelleenjärjestelyjä ja uusittiin valaistuksia. Melusuojausta parannettiin ja laajoilla kiveysalueilla luotiin kaupunkimaista miljöötä katuosuudelle.

Koululiikenne sujuvoituu

Urpolan koulun kohdalle Rinnekadulla rakennettiin uusi pysäkkipari molempiin suuntiin, ja suojatiet löytyvät pysäkkien välittömästä läheisyydestä. Sammonkadun päässä oleva, Urpolan koulun puoleinen pysäkki säilyy toistaiseksi nykyisellä paikallaan.
    Ainutlaatuisena yksityiskohtana Rinnekadulle tulee Urpolan koulun puoleisen ajoradan viereen koulun kohdalle kiveyksellä koululiikenteelle erotettu alue.
Rinnekadulla tehdään vielä asfaltointi- ja kiveystöitä, lopulliset asfaltoinnit ja ajoratamaalaukset saadaan toteutettua ensi kesänä.

Työmaa on hyvin aikataulussaan

Pitkäjärven eritasoliittymän alueella rakennustyöt jatkuvat, muun muassa meluesteitä rakennetaan. Eteläisellä ajoradalla tehdään muun muassa keskikaistan asfalttikorotuksia ja reunakiveyksiä sääolosuhteiden salliessa vuoden loppuun saakka. Setrikadulle tehdään tilapäinen päällyste, ja samalla päällystetään kevyen liikenteen väylä Setrikadulta Ristiinantielle. Setrikadun kiertoliittymässä tehdään putkituksia parin viikon ajan, töillä on vaikutuksia liikenteeseen jonkin verran. Setrikadun ja Ristiinantien risteyssiltojen työt jatkuvat läpi talven, valutyöt tehdään keväällä. Kaihunlahden eritasoliittymän viereisiä kevyen liikenteen väyliä rakennetaan. Kaihun alikulkutunnelin telineiden ja muotin teko on meneillään.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh.  029 534 3574
Työmaapäällikkö Aki Loikkanen, Destia Oy, puh. 0400 246 944

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelin
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hanke valmistuu vuonna 2017.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.