Hyppää sisältöön

Tietopankki suunnittelijoille SURAVAGE-geometrian mallintamiseen

Ohjeita suunnittelijoille kunnan rakennushankkeissa:

 1. SURAVAGE-aineisto tuotetaan omana tien rakennussuunnitelmana. Rakennussuunnitelman tilaaja ohjeistaa suunnitelman tekijää SURAVAGE-aineiston tuottamisesta.
 2. Suunnittelija tuottaa SURAVAGEn keskilinjageometria-aineiston (JHS 188) ja toimittaa aineiston tilaajalle. Aineiston tuottamisen apuna toimintaohje Keskilinjageometrioiden tuottaminen tien ja kadun suunnittelussa (SURAVAGE pääohjeliite 2). Soveltuvia aineiston toimitusmuotoja ovat LandXML, ESRI shp tai DWG. 
 3. Suunnitelmatiedot toimitetaan kuntaan yhteyshenkilölle muun suunnitelma-aineiston yhteydessä.
 4. Kunta lisää ominaisuustiedot ja toimittaa valmiin SURAVAGE-geometrian osoitteeseen [email protected].
 5. Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta rakenteilla olevan geometrian tiedot siirtyvät Digiroad-järjestelmään ja Digiroad-julkaisussa aineiston hyödyntäjille.

 

 

 

Geometrian teon usein kysytyt kysymykset. Uudet kysymykset liittyen SURAVAGE -prosessiin voi toimittaa osoitteeseen: [email protected]
 • Hankkeen projektipäällikön tulee ilmoittaa hankkeen valmistumista ja etenemistä koskevat tiedot [email protected] osoitteeseen. Hankkeen tarkka valmistumisajankohta ei ole aina välttämättä tiedossa. Myös arvio hankkeen valmistumisajasta riittää.

  Projektipäällikkö viestii [email protected] osoitteeseen, jos suunnitelman mukainen hanke ei käynnisty lainkaan.

  Suunnitelma-aineisto toimitetaan aina [email protected] osoitteeseen.


  Ohjeen liite 2 kappale 3.4 Aineistojen toimittaminen ja viestintä

 • Suunnittelija toimittaa aineiston ensisijaisesta LandXML tiedostona. LandXML-datassa aineiston tyyppinä tulee olla IrregularLine. Jos LandXML ei ole mahdollinen voi aineiston toimittaa dwg, Esri ShapeFile tai MapInfoFile muodossa. 

  Keskilinja-aineistoon lisätään tasosijainnin x ja y koordinaatit sekä korkeustieto z koordinaattina. Z-koordinaatin lisääminen on erityisen toivottavaa keskisuurissa ja isoissa hankkeissa. Z-tiedon avulla varmistetaan, että geometriat ovat oikeassa tasossa toisiinsa nähden. Pienissä hankkeissa z-koordinaatti ei ole välttämätön, koska silloin tasosijaintitietojen täydentäminen käsin ei ole suuri työ ja ne on helposti pääteltävissä.  MML lisää linkeille z-tiedon jälikäteen, joten sitä ei tarvita aineiston korkeustiedon muodostamiseen. 


  Ohjeen liite 2 kappale 3.3 Aineiston toimistusformaatti

 • Keskilinja-aineiston tulee olla murtoviivaa. Murtoviiva vaaditaan LandXML aineiston muodostamiseen sekä aineiston jatkokäsittelyyn. Kaaret tulee olla myös piirrettynä murtoviivana.


  Kevyen liikenteen väylän keskilinjageometira sekä yksityistiet on osa SURAVAGE-aineiston toimitusta.

   

  Suunnittelija muodostaa keskilinjan katkot aina kun kaksi linjaa kohtaa samassa tasossa. Eri tasoissa kulkeville keskilinjoille ei muodostu katkoa. Keskilinjageometriaan tulee tehdä katkot ohjeen mukaisiin kohtiin. Suunnittelijan ei kuitenkaan tarvitse muodostaa solmuja, solmujen lisäys aineistoon tehdään myöhemmässä vaiheessa joko ELY-keskuksen toimesta tai kuntahankkeissa MML:n toimesta.


  Ohjeen liite 2 kappale 3.2 Keskilinjageometrioiden katkot

 • Useampiajorataisilla teillä viiva luodaan jokaisen ajoradan keskelle. Jos kaistojen määrä vaihtelee kaksikaistaisesta kolmikaistaiseksi, mallinnetaan ajoradan keskiviiva pehmeälinjaisesti keskelle ajorataa. Lyhyellä osuudella seurataan linjaa, jolla piirto on aloitettu. Pitkällä osuudella pehmeä linjauksen korjaus on hyvä tehdä.

  Ohjeen liite 2 kappale 3.1.2 Kaksiajorataisuus

 • Jos kahden sillan katkoskohtien välimatka on yli viisi metriä, muodostetaan linkkikatkot sillan liitossaumojen kohdalle. Siltojen väliin tehdään oma linkki.

  Ohjeen liite 2 kappale 3.1.4 Siltojen ja alikulkujen mallintaminen

 • Kiertoliittymän keskilinja märitetään suunnitelmakarttaa hyödyntäen. Suunnitelma-aineistosta lasketaan etäisyys keskipisteestä keskilinjaan ja piirretään säteeltään oikean kokoinen ympyrä. Kiertoliittymälle jonka halkaisija on tasan 20 metriä mallinnetaan oma keskilinjageometria.

  Ohjeen liite 2 kappale 3.1.7 Kiertoliittymä

 • Pysäkin ja kevyen liikenteen väylän yhtymäkohta luodaan omana geometriana, jos piston pituus on yli 2 metriä.


  Ohjeen liite 2 kappale 3.1.3 Kävelyn ja pyöräilyn väylät