Siltatyöt 2018-2019 - Uusimaa

Uudenmaan alueella on noin 1900 tiesiltaa, joista noin 15–20 peruskorjataan tai uusitaan vuosittain. Suurempien siltakohteiden lisäksi vuosittain uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. 

Alueelle ovat tyypillisiä 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut vilkasliikenteiset tiet, joiden sillat ovat tulleet peruskorjausikään. Näitä siltoja on määrällisesti paljon ja korjauskohteina ne ovat suurista liikennemääristä johtuen erittäin vaativia. Asianmukaisilla siltojen hoitotoimenpiteillä voidaan ennaltaehkäistä vaurioiden syntymistä ja hidastaa siltojen rappeutumista.

Siltojen huonokuntoisuudesta johtuvaa haittaa tienkäyttäjille pyritään minimoimaan uusimisten ja peruskorjausten lisäksi pienemmillä ylläpitokorjauksilla. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys. 

Merkittävimmät siltahankkeet Uudellamaalla 2018-2019:

  • Helsingissä Vantaanjoen siltojen korjaus 
  • Espoossa Stensvikin risteyssiltojen korjaaminen 
  • Vantaalla Korson risteyssiltojen korjaaminen 
  • Sipoossa Jokirannan siltojen korjaaminen 
  • Kirkkonummella Pikkaraisenpuron sillan päällysrakenteen uusiminen 
  • Porvoossa Mustijoen sillan uusiminen 
  • Karkkilassa Siikalan sillan päällysrakenteen uusiminen 
  • Myrskylässä Artjärven ylikulkusillan korjaus 

Korjaus- ja uusimiskohteiden sijainnit on esitetty tarkemmin oheisissa kartoissa.

Sivu päivitetty 03.01.2019