Väylän strategia

Väylä on vahva tilaajaorganisaatio, joka vastaa tie-, rata- ja vesiväylistä sekä osallistuu liikennejärjestelmätyöhön edistääkseen kansalaisten sujuvaa liikkumista ja elinkeinoelämän tehokkaista kuljetuksia

Väyläviraston toiminnan tavoitteena on toimiva väyläverkko, joka mahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kasvun. Liikenteen ratkaisujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden laaja ymmärtäminen ja sovitun palvelutaso tarjoaminen väylien käyttäjille vaatii rahoituksen, yhteistyön ja perusteluviestinnän uudistumista.

Erityisesti ilmastonmuutos haastaa meidät väylänpidon toimenpiteiden lisäksi muuttamaan tapaamme liikkua ja liikuttaa sekä vastata liikenteen tarpeisiin pidemmällä aikajänteellä huomioiden teknologian nopea kehittyminen, digitalisaatio sekä kaupungistuminen.

Väyläomaisuutemme hallinnan tulee jatkossa olla entistä pitkäjänteisempää, asiakastarpeeseen vastaavaa ja sitä yhteistyössä eri tahojen kanssa ennakoivaa. Tietoon perustuva väylien kunnonhallinta ja vahva tilaajaosaaminen luovat perustan tehokkaalle ja vaikuttavalle väylänpidolle ja rakentamiselle. Asiakaslähtöisyys sekä päivittäisen turvallisuuden ja toimivuuden varmistaminen muuttuvassa maailmassa ovat toimintakulttuurimme ja yhteistyömme perusta.

Menestystekijät

  • Toteutamme väylien palvelutasoa asiakasta kuunnellen
  • Väyläomaisuuden  hallinta on tehokasta
  • Toimimme avoimesti,  asiantuntevasti ja  yhteistyöhakuisesti
  • Päätöksentekomme perustuu yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteenme perustuu yhteiskunnalliseikuttavuuteen

Keskeiset arvomme arjessa

  • Avoimuus
  • Luottamus
  • Yhteistyöhakuisuus 
Sivu päivitetty 02.01.2019