Siltatyöt

Leiviskän sillan korjaus, Kestilä

Leiviskän sillan korjaustyöt Pietontiella (mt 18541) sisältävät mm. sillan puukannen uusimisen.

Pietontie on suljettu liikenteeltä Leiviskän sillan kohdalla 17.8.  - 30.10.2020. Liikenne ohjataan kulkemaan Mt 800 Vaalantien (mt 800), Neittävänjoentien (mt 18542) ja Pietontien (mt 18541) kautta.

Töiden on määrä valmistua lokakuun 2020 loppuun mennessä. Hankkeen pääurakoitsija on Suomen Maastorakentajat Oy.

Projektipäällikkönä toimii Leo Oja.

Nauruanjoen sillan korjaus, Yli-Ii

Maalismaantiellä (mt 18757) sijaitsevan Nauruanjoen sillan korjaustyössä sillan puinen kansi ja sillan kaiteet uusitaan. Työ tehdään vaiheittain liikenteen kulkiessa sillan yli. Tienkäyttäjän tulee varautua 10 minuutin läpipääsyaikaan.

Työt alkavat viikolla 25 ja niiden on määrä valmistua heinäkuun 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsijana Suomen Maastorakentajat Oy.

Projektipäällikkönä toimii Leo Oja.

Nauruanjoki.

Jylhänrannan sillan uusiminen, Siikalatva

Jylhänrannan silta sijaitsee valtatiellä 4 noin 0,4 kilometriä valtatien 4 ja Kestiläntien risteyksestä etelään kohdassa, jossa silta ylittää Siikajoen.

Nykyisen sillan kunto on huono eikä se vastaa päätien toimintalinjojen mukaisia kantavuusvaatimuksia. Silta muodostaa yhteysvälille pullonkaulan puutteellisen kantavuuden vuoksi. Lisäksi sillan nykyisen vapaa-aukon virtausala on riittämätön nykyisten ohjeiden vaatimalle 100 vuoden aikana tapahtuvan tulvan virtaamille.

Sillan uusimista varten rakennetaan louherakenteinen kiertotie ja työnaikainen silta sillan länsipuolelle.

Rakennustyöt alkavat elokuussa 2020 tilapäisen kiertotien rakentamisella. Uuden sillan rakentaminen ajoittuu keväälle 2021 ja urakan on määrä valmistua lokakuun 2021 loppuun mennessä.  Hankkeen pääurakoitsija on Suomen Maastorakentajat Oy.

Korjaustyön kustannukset ovat noin 1,8 milj. euroa.

Projektipäällikkönä toimii Leo Oja.

Jylhänrannan silta.

Kalajoen Isosillan korjaus

Kalajoen kaupungin välittömässä läheisyydessä valtatiellä 8 sijaitseva Kalajoen isosilta korjataan kesän 2020 aikana. Korjaushankkeella parannetaan sillan kuntoa sekä kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Korjauksen aikana liikenne kulkee sillan yli poikkeavin liikennejärjestelyin. Työt käynnistyvät huhtikuussa 2020 ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Projektipäällikkönä toimii Olli Kilponen.

Kalajoen silta.

Putkisiltaurakka 2020

Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa kolmen huonokuntoisen putkisillan uusimisen Pyhäjärven, Ylivieskan ja Siikajoen kunnan alueilla.

Uusimiset toteutetaan elo-syyskuussa 2020.

Projektipäällikkönä toimii Leo Oja.

Silta ja vehreää ruohoa.