Siltatyöt 2018-2019 - Päijät-Häme

Päijät-Hämeen alueella on noin 600 tiesiltaa, joista noin 5-10 peruskorjataan tai uusitaan vuosittain.  Suurempien siltakohteiden lisäksi vuosittain uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. Asianmukaisilla siltojen hoitotoimenpiteillä voidaan ennaltaehkäistä vaurioiden syntymistä ja hidastaa siltojen rappeutumista.

Siltojen huonokuntoisuudesta johtuvaa haittaa tienkäyttäjille pyritään minimoimaan uusimisten ja peruskorjausten lisäksi pienemmillä ylläpitokorjauksilla. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys.

Merkittävimmät siltahankkeet Päijät-Hämeessä 2018-2019

  • Lahdessa Siltalan ylikulkusillan uusiminen
  • Lahdessa Miilukadun alikulkukäytävän korjaaminen
  • Kärkölässä Joentaustan sillan uusiminen 

Korjaus- ja uusimiskohteiden sijainnit on esitetty tarkemmin oheisissa kartoissa.

 

Sivu päivitetty 03.01.2019