Hyppää sisältöön

Maantie 969 Nellimintien parantaminen, Inari

Tietöitä Nellimintiellä.

Maantie 969 Nellimintien parantaminen - hanke sisältää nykyisen mutkaisen ja mäkisen sorapintaisen tien uudelleen rakentamisen ja päällystämisen.

Hankkeen sisältö, tavoitteet ja aikataulu

Nellimintien peruskorjaukseen sisältyy 24 km tien rakentamista. Rakennustyöt on aloitettu tammikuun alussa 2018. Tien suurimmat leikkaustyöt ja oikaisut on alusrakennetöiden osalta tehty. Kallion louhintatöitä jatketaan koko talvikauden. Työt valmistuvat syksyllä 2019.

Nellimintien peruskorjauksella parannetaan työmatkaliikenteen liikenneturvallisuutta ja matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä.

Hankkeelle on myönnetty rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena vuosille 2017-2019. Nellimintien peruskorjauksella parannetaan työmatkaliikenteen liikenneturvallisuutta ja matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä.

Urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy.

Havainnekuva Nellimintiestä.