Hyppää sisältöön

Maantien 19571 parantaminen Tervolan taajamassa

Hankkeessa parannetaan maantietä 19571 Tervolan taajamassa välillä Siltatie (maantie 928) ja itäpuolentie (maantie 926).

Hankkeen taustaa

Maantie 19571 on Tervolan keskustaajaman pääväylä, jonka varrelle sijoittuu kunnan hallinnollinen ja kaupallinen keskus. Maantien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 2400 ajoneuvoa/vrk.

Maanteiden 928 (Siltatie) ja 16571 (Keskustie) liittymä on vaarallinen, siinä on sattunut vuosina 2004 -2008 neljä onnettomuutta, joista kolme on johtanut loukkaantumiseen. Nykyiset kevyen liikenteen väylät ovat huonokuntoisia.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Maanteiden 928 ja 19571 (Siltatie ja Keskustie) liittymään rakennetaan kiertoliittymä. Keskustie välillä Siltatie ja maantie 926 kavennetaan 8 metristä 6,5 metriin. Keskustielle rakennetaan myös 8 kpl suojatiesaarekkeita ja yksi pysäköintitasku. Kevyen liikenteen väyliä parannetaan maantien 19571 varrella tien molemmin puolin 1,5 km. 

Maantielle 928 rakennetaan suojatiesaareke M.A. Castrenintien kohdalle ja kevyen liikenteen väylää parannetaan tien pohjoispuolella 129 metrin matkalla. 

Hankkeeseen kuuluu myös Keskustiellä sijaitsevan Jurvanojan vesistösillan pintarakenteiden uusiminen. Urakan yhteydessä Tervolan kunta uusii alueelle vesi- ja viemärijohtoja.

Lisäksi urakassa rakennetaan kesän 2019 aikana väistötila valtatielle 4 maantien 929 liittymän kohdalle.

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta sekä kiinnittää huomiota myös liikenneympäristön viihtyvyyteen ja esteettömyyteen. 

Hankkeen kustannukset ja aikataulu

Hankkeen urakkahinta on 2,4 M€. Rakentaminen alkaa toukokuussa 2019 ja työt valmistuvat syyskuussa 2020. Hankkeelle on myönnetty EAKR-rahoitusta. Lisäksi Tervolan kunta ja ELY-keskus osallistuvat rakentamiskustannuksiin.

Urakoitsijana toimii Destia Oy.

Ajankohtaista

- työt jatkuivat talvitauon jälkeen viikolla 20
- kiveykset ovat valmistuneet
- valaistus on valmistunut
- päällystystyöt ovat valmistuneet
- viimeistelytöitä vielä jonkin verran kesken

- väistötila valtatiellä 4 maantien 929 liittymän kohdalla on valmis.

Tiedote 8.5.2020 Tervolan taajaman tietyöt jatkuvat talvitauon jälkeen (ely-keskus.fi)

Tiedote 1.11.2019 Tervolan taajaman tietyöt keskeytyvät talvikaudeksi (ely-keskus.fi)

Tiedote 11.4.2019: Tervolan taajaman parannustyöt alkavat toukokuun alkupuolella (ely-keskus.fi)