Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Maantien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi

Hankekuvaus

Hankkeessa laaditaan suunnitelmat uudelle kevyen liikenteen väylälle noin 1,8 kilometrin matkalle maantien 6304 varteen Lanneveden kohdalle Saarijärvellä. Suunnitelman tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja kevyen liikenteen olosuhteita.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu huhtikuussa 2020. Tiesuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Saarijärven kaupungin kanssa ja suunnittelukonsulttina toimii AFRY Finland Oy. Suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisölle, asianosaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille Saarijärven kaupungintalolla 11.8.2020. Yleisötilaisuudessa esitetyt suunnitelmaluonnokset löytyvät tämän sivun vasemmasta alareunasta.

Tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2020, jonka jälkeen se asetetaan yleisesti nähtäville Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti. Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tiesuunnitelmasta lausunnot Saarijärven kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta.

Tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu maaliskuussa 2021.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle on osoitettu rahoitusta, joten uusi kevyen liikenteen väylä rakennetaan näillä näkymin vuoden 2021 aikana.