Hyppää sisältöön

Posiontien alikulkusillan uusiminen aloitetaan Rovaniemellä

Julkaistu 28.02.2019

Nykyinen silta uusitaan ja samalla parannetaan liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana.

Hankkeen tavoitteena on uusia nykyinen Posiontien huonokuntoinen ja alapuolisen tien osalta ahdas vanha silta olemassa olevalle siltapaikalle. Samalla varmistetaan junaliikenteen turvallisuus siltapaikalla, parannetaan junaliikenteen ja alapuolisen ajoneuvoliikenteen sekä kevyen liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Nykyinen Posiontien alikulkusilta on tyypiltään teräsbetoninen palkkisilta, jonka maatuet ovat kivirakenteiset. Silta-aukon kapeuden vuoksi on Pallarintien pohjoispuolella sijaitseva yhdistetty kevyen liikenteen raitti alikulun kohdalla merkitty jalkakäytäväksi, joka on kapea. Myös ajorata on silta-aukon kohdalla kapea, eikä se tällä hetkellä mahdollista henkilöauton ja raskaan ajoneuvon kohtaamista, jo kahden henkilöauton kohtaaminen on ahdasta. Sillan alikulkukorkeus (4,2 metriä) estää korkeiden ajoneuvojen pääsyn Kemijoen ja Ounasvaaran väliselle alueelle.

Sillan alittava Rovaniemen kaupungin katu Pallarintie liittyy sillan pohjoispuolella Jäämerentiehen ja Lapin ELY-keskuksen hallinnoimaan yhdystiehen 9422 Suutarinkorvan sillan suuntaan.

Projektin suunnitelmien laatiminen on käynnistynyt, paalutuspenkereiden rakentaminen alkaa huhtikuussa. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana.

Työmaan aikana tilapäiset liikennejärjestelyt tulevat hidastamaan liikennettä. Sillan käyttöönotto aiheuttaa loppukesällä kahden vuorokauden liikennekatkon. Katkon ajankohdasta samoin kuin muista liikennejärjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin projektin edetessä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Napapiirin Vesi Oy:n kanssa. Kustannusten kokonaisennuste on 2,8 miljoonaa euroa.  

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö, Väylä: Juhan Tyrväinen, p. 0295 34 3891, [email protected]

Suunnittelu ja toteutus, Kreate Oy: Ari Välimaa p 0400 792 472, [email protected]

 

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. https://vayla.fi

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.