Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelma

Hanke sisältää kaksoisraideosuuden (19 km) rakentamisen välille Joutseno-Imatra sekä  Lauritsalan ja Rasinsuon liikennepaikkojen kehittämisen sekä rataosan Luumäki-Imatra käyttöikänsä päässä olevan päällysrakenteen (n. 55 km) uusimisen. Lisäksi tehdään meluntorjuntaa.

Hankkeen tavoitteena on henkilöliikenteen palvelutason parantaminen (maka-ajan lyhentäminen - suurin sallittu nopeus 180-200km/h- sekä junatarjonnan lisääminen). Lisäksi tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen (akselipainon nosto =>25 t, junapituuden kasvattaminen =>1100 m ja ei-kaupallisten pysähdysten vähentäminen).Henkilö- ja tavaraliikenteen täsmällisyyden parantaminen. Liikenneturvallisuuden parantaminen ja meluhaittojen vähentäminen. Suomen ja Venäjän välisen henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten kehittäminen.

Ratasuunnitelma valmistui  5/2017 ja liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt ratasuunnitelman 2/2019. Rakentaminen voi alkaa arviolta 2019.

Hankeen kustannusarvio on 165 M€ (MAKU 2010: 130). Lisäksi perusväylänpidon rahoituksella korjausvelkatoimenpiteinä tehdään siltakorjauksia.

Ratasuunnitelma aineisto löytyy täältä: https://aineistot.liikennevirasto.fi/hankkeet/rata/luumaki_imatra_taravara_ras/

 

Sivu päivitetty 12.03.2019