Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Luumäki-Imatra-Venäjän raja -ratayhteyden parantaminen

Hanke

Kaakkois-Suomen rataverkolla tavaraliikenteen määrät ovat muuhun maahan verrattuna suuria. Luumäki – Vainikkala ja Luumäki–Imatra-rataosuudet ovat nykytilanteessa eräitä vilkkaimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosuuksista. Tavaraliikenteen lisäksi yhteys on tärkeä osa henkilöliikenteen reittejä Helsinki–Kouvola–Imatra–Joensuu ja Helsinki–Vainikkala–Pietari/Moskova.

Kuljetukset Venäjältä Suomeen tulevat pääsääntöisesti Vainikkalan kautta ja kasvua tälle osuudelle on ennustettu 0,6Mt (2025). Suunnitelmissa on ollut avata uusi kansainvälinen rajanylityspaikka Imatralle ja kehittää Imatran rajanylityspaikkaa myös muille kuljetuksille kuin ainoastaan raakapuulle. Venäjältä Suomeen tulevan raakapuuliikenteen kulun painopiste siirtyisi Vainikkalasta Imatralle.

Vuoden 2012 liikennepoliittisen selonteon jälkeen Luumäki-Imatra-Imatrankoski-raja hankkeen suunnittelu on edennyt ja rautatieliikenteen tavaraliikenne-ennuste valmistunut. Osana suunnitteluprosessia on tehty perusteellinen hankearviointi eri hankevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista käyttäen uusia liikennöinti- ja kuljetuskustannusten sekä rakentamisen aikaisten vaikutusten laskentamenetelmiä. Järeiden kaksoisraidevaihtoehtojen lisäksi on tarkasteltu muita hankevaihtoehtoja, koska isoista uus- ja laajennusinvestoinneista on suunniteltava ja arvioitava myös kevennetty suunnitteluvaihtoehto.

Kaksoisraiteen yleissuunnitelma on laadittu 2010 YVA-menettelyn mukaisesti. Yleissuunnitelmassa selvitetään myös toimenpiteet nykyisillä raiteilla nopeuden ja akselipainon nostamiseksi sekä liikenepaikkojen kehittämiseksi.

Hankearvioinnissa selvitettiin toimenpiteitä liikenteen palvelutason, kapasiteetin, liikenneturvallisuuden ja kuljetusten palvelutason parantamiseksi sekä radan kunnon parantamiseksi.

Yleissuunnitelman ja hankearvioinnin pohjalta on koottu ensisijaiset toimenpiteet ratasuunnitelun sisätlötavoitteeksi.

Ratasuunnitelma sisältää:
- radan perusparannuksen välillä Luumäki - Imatra
- kaksoisraideosuuden rakentamisen välille Joutseno – Imatra
- raiteenvaihtopaikan rakentamisen Rauhaan
- Lauritsalan ja Rasinsuon liikennepaikkojen kehittämisen
- Mansikkakosken ja Saimaan kanavan ratasiltojen sekä Imatrankosken ylikulkusillan uusimisen
- meluntorjunnan.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on henkilöliikenteen palvelutason parantaminen ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen. Tavoitteina on myös parantaa liikenteen täsmällisyyttä ja liikenneturvallisuutta ja vähentää meluhaittoja. Suomen ja Venäjän välisen henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen on myös yksi tavoite.

Aikataulu ja arvioidut kustannukset

Luumäki - Imatra tavara ratasuunnitelman laatimisesta on julkaistu hankintailmoitus 16.7.2015 ja ratasuunnitelman laatiminen käynnistyi syksyn 2015 aikana. Ratasuunnitelma valmistui 05/2017 ja liikenne ja viesintävirasto on hyväksynyt ratasuunnitelman 02/2019.  Hankkeen rakentaminen voi alkaa 2019. Hankkeen kustannusarvio on 187 miljoonaa euroa.

Logo.