Saavutettavuus

Väylävirasto kehittää verkkopalveluitaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon uusien palvelujen suunnittelussa ja vanhojen palvelujen jatkokehittämisessä.  

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa viranomaisia noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Lain saavutettavuusvaatimukset eivät tule kerralla voimaan, vaan vaatimuksia sovelletaan siirtymäaikojen puitteissa riippuen siitä, milloin verkkopalvelu tai -sisältö on julkaistu.

Vayla.fi-sivusto on julkaistu Väylävirastoa edeltäneen Liikenneviraston aikana lokakuussa 2015. Sivuston on siten täytettävä saavutettavuusvaatimukset 23.9.2020 mennessä. Vayla.fi-palvelun uudistamistyö on käynnistynyt. 

Lisätietoa saavutettavuusdirektiivistä ja siirtymäajoista tarjoaa Aluehallintovirasto: saavutettavuusvaatimukset.fi, saavutettavuus@avi.fi

Lisätietoa Väyläviraston verkkosivuston saavutettavuudesta osoitteesta viestinta@vayla.fi.

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.05.2020