Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Markku Merenlahti

  • 0295 038 270

TV Infraconsulting Service Oy

konsultti

Tuomas Vullli

  • 040 5957 440

Oteran Oy

työmaapäällikkö

Mikko Heikkinen

  • 050 3264 133

Vt 6 ja mt 870 Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, Sotkamo ja Kajaani

Tiehanke Käynnissä Kainuu

Valtatie 6 on Pernajan Koskenkylästä Kajaaniin johtava maantie. Tie on itäisimmän Suomen tärkein pohjois-eteläsuuntainen reitti. Maantie 870 on Pohjois-Savosta Kainuun alueelle kulkeva seututie. Maantieltä 870 on yhteys Talvivaaran nikkelikaivokselle.

Suunnittelukohteen merkittävimpänä ongelmana on kevyen liikenteen turvattomuus sekä valaistuksen puuttuminen.

Suunnitelmaan sisältyy kevyen liikenteen väylien, kahden alikulkusillan, yhden vesistösillan sekä linja-autopysäkkiparin suunnittelu. Toimenpiteillä parannetaan merkittävästi kevyen liikenteen turvallisuutta ja ajoneuvoliikenteen sujuvuutta. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 3,37 milj. euroa.

Alikulkujen rakentaminen valtatielle 6 ja maantielle 870 Kontinjoen kylän kohdalla on käynnistynyt. Parkuantien alikulku sijaitsee Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan alueilla valtatien 6 ja maantien 870 risteysalueella. Lontanniemen alikulku sijaitsee Sotkamon kunnan alueella valtatie 6 ja Kontinjoentien/Lontanniementien risteysalueella.

Alikulkujen kustannusarvio on 1,2 milj. euroa (alv 0 %). Urakoitsijana toimii Oteran Oy. Urakka valmistuu 15.11.2020.

Suunnittelualueen kartta

Ajonopeuksia tullaan rajoittamaan työvaiheiden niin vaatiessa.

Viikoilla 24 – 25 liikenne ohjataan kiertoteille, jossa se pidetään siltojen rakentamisen ajan eli noin kaksi kuukautta. Nopeus kiertoteillä on 40km/h.

Kesäkuun lopulla alueella tehdään louhintaa.  Liikennettä tullaan pysäyttämään kallion räjäyttämisen ajaksi.