Vt 5 Mikkeli–Juva – usein kysyttyä
 • Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta. Mikkelin ja Juvan välinen tieosuus on vilkasliikenteinen, mutta se on nykyiselle liikenteelle vanhanaikainen ja riittämätön. Jakso muodostaa liikenteellisen pullonkaulan Mikkelin ja Juvan välillä.

  Parannushanke tukee yhteysvälin Mikkeli–Kuopio kehittämistä pääteiden toimintalinjojen mukaisesti poistamalla valtatie 5:n yhden merkittävimmän ongelmakohdan. Liikenne on hankkeen valmistuttua Mikkelin ja Juvan välillä sujuvaa ja turvallista pitkälle tulevaisuuteen.
 • Hankkeessa parannetaan Mikkeli–Juva-yhteysvälin turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Merkittävin muutos liikennemäärissä aiheutuu liikenneverkollisesta muutoksesta, jossa valtatie linjataan kokonaan uuteen maastokäytävään. Valtaosa liikenteestä ja raskas liikenne lähes kokonaan siirtyy uudelle tielinjaukselle.

  Tuppurala–Nuutilanmäki-osuus rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena valtatienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina uuteen maastokäytävään. Osuuden Nuutilanmäki–Vehmaa parantamisen tavoitteena on saada myös tästä tiejaksosta mahdollisimman suurelta osalta yhtä laadukas kuin Mikkeli–Nuutilanmäki.

   

 • Sen lisäksi, että liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus nousevat muun valtatieverkoston tasolle, Mikkelin ja Juvan välille luodaan edellytykset joukkoliikenteen laatukäytävälle. Hanke mahdollistaa myös Visulahden maankäytön kehittämisen. Melulle altistuvien määrä vähenee erityisesti Mikkelin ja Rahulan välisellä osuudella, kun meluesteitä rakennetaan yhteensä noin 7,8 kilometriä.

   

 • Ei. Valtatie kulkee Mikkelissä maankäytön keskellä ja osuudella on ongelmia liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Vilkas liikenne aiheuttaa myös merkittäviä melu- ja viihtyisyyshaittoja ja vaikeuttaa alueen maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämistä. Liikenteen sujuvuusongelmat, turvattomuus ja ympäristöhaitat lisääntyvät koko ajan liikenteen kasvaessa. Välin liikennemäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, ja vuonna 2040 sen arvioidaan olevan noin 10600–17900 ajoneuvoa vuorokautta kohden.

 • Rakennusaikaiset haitat pyritään minimoimaan. Liikenteelle koituu kuitenkin välttämättä haittaa, koska esimerkiksi nopeusrajoituksia joudutaan laskemaan.

  Uusi tielinja aiheuttaa myös estevaikutuksen ja pirstoo luonnonympäristöä tietyillä alueilla, kun hiljaiselle maaseutualueelle rakennetaan vilkasliikenteinen tie.

   

   

 • Rakennustyöt alkoivat talvella 2018 Mikkelistä. Syksyllä 2019 alkoi Nuutilanmäki–Juva-osuuden rakentaminen. Tie otetaan liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021 ja lopullisesti se on valmis kesällä 2022.

   

   

 • Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,82, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta.

  Kokonaisuudessaan hanke on arvoltaan 121 miljoonaa euroa, josta kuntien rahoitusosuus voimassa olevan suunnitelmien mukaan on yhteensä 6,9 miljoonaa euroa.