Tasoristeysturvallisuus

Kuvassa tasoristeys, jossa ohjemerkkejä ja autoja ylittämässä sitä.

Tasoristeykset merkitään aina vähintään varoitusmerkillä. (ks. merkit 176 ja 177). Tasoristeyksessä junalle on annettava esteetön kulku. Junalla tarkoitetaan jokaista rautatiekiskoilla kulkevaa laitetta. Rautatien tasoristeystä lähestyvän tienkäyttäjän on noudatettava erityistä varovaisuutta ja sovitettava vauhti sellaiseksi, että kulkuvälineen voi pysäyttää ennen radan ylitystä. Vaarallisimpia ovat tasoristeykset, joissa maasto sekä tien kaartuminen aiheuttavat näkemäesteitä ja odotustasanteet puuttuvat (radalle on jyrkkä nousu tai lasku).

Turvallisen tasoristeyksen tärkein ominaisuus on hyvät näkemät. Näkemäalueesta ja odotustasanteen kunnosta vastaa tienpitäjä; yksityisteillä tienpitäjänä on yksityinen tiehoitokunta, maanteillä tienpitoviranomaisena ELY-keskus sekä kaduilla asianomainen kunta.