Selaa avointa dataa

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Väyläviraston avoin data

Väylävirasto tukee valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämistä sekä kunnossapitoa tarjoamalla keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön.

avoin data kuvituskuva lukosta

Avoimuuden periaatteet

Tietojen avaaminen otetaan huomioon Väyläviraston toiminnan kehittämisessä, suunnitelmissa ja hankinnoissa esimerkiksi niin, että uusissa ja uusittavissa tietojärjestelmissä avoin tieto ja avoimet rajapinnat ovat suunnittelun keskeinen lähtökohta kuten Laki liikenteen palveluista (2017/320) velvoittaa. Väyläviraston tavoitteena on tarjota keräämänsä tietovarannot avoimesti hyödyntäjien käyttöön koneluettavassa muodossa. Tietojen tärkeimpänä jakelukanavana toimii Lataus- ja katselupalvelu.

Kaikki julkiset tiedot on mahdollista avata avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti. Ennen aineistojen avaamista Väylävirasto varmistaa, että aineiston julkaisulle ei ole lainsäädännöstä johtuvia esteitä.


 

Tietovarantojen avoimuus tarkoittaa, että tiedot ovat käytettävissä

  • ilman käyttörajoituksia avoimin käyttöehdoin
  • ilman maksuja
  • itsepalveluperiaatteella toimivien sähköisten rajapintojen tai tiedostolatauksen kautta
     

Ajankohtaista

16.11.2020
Lataus- ja katselupalveluun ja avoimiin rajapintoihin on lisätty 28 kpl uutta ratatietoaineistoa geoteknisistä kohteista, päällysrakenteista, rataverkon palveluista, hallinnollisista tiedoista ja liikkuvan kaluston valvontalaitteista.
21.10.2020

Kanavien sulut ja yleisiä vesiväyliä koskevat kiellot ja rajaukset on nyt lisätty INSPIRE-aineistoihin Lataus- ja katselupalvelussa sekä julkaistu avoimina rajapintoina
9.10.2020

Viitekehysmuuntimesta on julkaistu uusi versio. Vanha viitekehysmuunnin on vielä käytössä uuden rinnalla jonkin aikaa. Lisätietoja avointen rajapintojen kautta >>>

Ajankohtaista

Ajankohtaista