Väylävirasto vastaa valtion väyläverkosta

Väylän tunnuslukuja: Väyläomaisuus 20 mrd e, rakenteilla kehittämishankkeita yhteensä 2,6 mrd e arvosta, väyläverkon korjausvelka 2,6 mrd e, vuosibudjetti 2019 n. 1,6 mrd e, henkilöstö, vakinaisia n. 400 asiantuntijaa, työllistämme vaillisesti 12 000 ihmistä.

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi vastaamme liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. 

Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Väylävirasto kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle.

Tehtävämme tie-, rata- ja vesiliikenteen väylillä

  • Väyläverkon suunnittelu
  • Väylien kehittäminen
  • Väylien palvelutason ylläpito
  • Osallistuminen liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen
  • Talvimerenkulun järjestäminen
  • Liikenteenohjauksen järjestäminen

Palvelulupaus

Väyläviraston tavoite on toimiva väyläverkko, joka mahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun. Väyläomaisuudenhallinta on tehokasta ja päätöksentekomme perustuu yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Toimintamme on avointa, asiantuntevaa ja yhteistyöhakuista sekä asiakaslähtöistä.

Yhteistyötä yli organisaatiorajojen

Liikennetehtävien työnjako ja rajapinta Väylävirastoon ovat seuraavat:

Tieliikenteen, rautatieliikenteen ja vesiväylien liikenteenohjaustehtävät yhtiöitettiin 1.1.2019 alkaen valtion erityistehtäväyhtiöksi Traffic Management Finland Group. Väylävirasto tilaa liikenteenohjauksen palvelut yhtiöltä. Teiden alueellisesta kunnossapidosta vastaavat edelleen ELY-keskukset. Väylävirasto huolehtii valtakunnallisen palvelutason toteutumisesta. Päivittäisestä teiden kunnossapidosta huolehtivat kilpailutetut urakoitsijat.

Vuoden 2019 alussa perustettu uusi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa liikenteen luvista, pätevyyksistä, valvonnasta ja turvallisuudesta.

Omavalvonta

Omavalvonta tarkoittaa Väyläviraston oman toiminnan vaatimustenmukaisuuden valvontaa. Omavalvonnan avulla hallitaan toiminnan riskejä ja nostetaan esille kehittämiskohteita toimintatavoissa. Omavalvonta on siten osa jatkuvaa parantamista.

Omaksi toiminnaksi katsotaan kaikki Väyläviraston vastuulla oleva toiminta, vaikka sen toteutus olisi annettu palveluntuottajan tehtäväksi. Omavalvonta on siis sekä Väyläviraston itsensä omaan toimintaan kohdistuvaa valvontaa että Väyläviraston palveluntuottajiin toimintaan kohdistuvaa valvontaa.

Omavalvonnan pääpainoalueet 2020

Väylävirastolla on yhteensä kolme omavalvonnan pääpainoaluetta ja ne läpileikkaavat Väyläviraston koko toiminnan. Pääpainoalueet ovat nousseet esille riskiperusteisesti väylämuotokohtaisissa johdon katselmuksissa vuonna 2019.

Väyläviraston omavalvonnan pääpainoalueet vuonna 2020 ovat:

  • Osaamisen / pätevyyden varmistaminen
  • Ohjeiden mukainen toiminta (läpi koko ketjun)
  • Resurssien varmistaminen (palveluntuottajat ja virasto)

Tutustu myös Väyläviraston tienpidon omavalvontaohjelmaan