Tesoman seisake

Suunnitteilla

Väylävirasto on käynnistänyt Tampereen Tesoman seisakkeen ratasuunnitelman laatimisen.

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809
  • terhi.hapaniemi(at)vayla.fi

Ramboll CM Oy

Suunnitteluttajakonsultti

Ari-Pekka Onnela

  • 0408348252
  • ari-pekka.onnela(at)ramboll.fi

NRC Group Finland Oy

Suunnittelukonsultti

Tomi Lindgren

  • 0408630531
  • tomi.lindgren(at)vr.fi

Tesoman seisake, ratasuunnitelma, Tampere

Juna kulkee syksyisessä maisemassa.

Hankeen sisältö

Väylävirasto on käynnistänyt Tesoman seisakkeen ratasuunnitelman laatimisen siihen liittyvine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Ratasuunnitelma koskee Tampereen Tesoman seisaketta rataosalla Lielahti-Pori. Suunnittelualue rajautuu idässä Tesoman valtatiehen, pohjoisessa Tesomankatuun, etelässä  Porin rataan ja lännessä  Ristimäen  kaupungin osan kortteliin 3785 ja Ristimäenkadun eteläpuolella kortteliin  3798.  Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Tesoman uudistuvan liikekeskuksen alue.

Suunnittelualue on nykyisin yksiraiteisella rataosalla korkealla penkereellä. Penkereen alittaa Vanamon alikäytävä, joka korvataan uudella vinojalkaisella laattakehäsillalla. Alueelle suunnitellaan seisakkeen lisäksi kevyen liikenteen yhteydet kaupungin katuverkkoon ja liityntäpysäköintialueet.

-

Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Aikataulu

Ratasuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 13.12.2019 - 20.1.2020 välisen ajan Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B sekä Väyläviraston aineistopankissa

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on osoitettava Väylävirastoon ja ne on toimitettava kaupungin kirjaamoon osoitteella: Tampereen kaupunki, kirjaamo, Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL487, 33101, Tampere tai kirjaamo(a)tampere.fi ennen nähtävänä oloajan päättymistä. (ratalaki 22 §).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, puhelin 029 534 3809 ja terhi.haapaniemi(at)vayla.fi.

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.08.2020