Siltatyöt

Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Jylhänrannan sillan uusiminen, Siikalatva

Jylhänrannan silta sijaitsee valtatiellä 4 noin 0,4 kilometriä valtatien 4 ja Kestiläntien risteyksestä etelään kohdassa, jossa silta ylittää Siikajoen.

Nykyisen sillan kunto on huono eikä se vastaa päätien toimintalinjojen mukaisia kantavuusvaatimuksia. Silta muodostaa yhteysvälille pullonkaulan puutteellisen kantavuuden vuoksi. Lisäksi sillan nykyisen vapaa-aukon virtausala on riittämätön nykyisten ohjeiden vaatimalle 100 vuoden aikana tapahtuvan tulvan virtaamille.

Sillan uusimista varten rakennetaan louherakenteinen kiertotie ja työnaikainen silta sillan länsipuolelle.

Rakennustyöt alkavat elokuussa 2020 tilapäisen kiertotien rakentamisella. Uuden sillan rakentaminen ajoittuu keväälle 2021 ja urakan on määrä valmistua lokakuun 2021 loppuun mennessä.  Hankkeen pääurakoitsija on Suomen Maastorakentajat Oy.

Korjaustyön kustannukset ovat noin 1,8 milj. euroa.

Projektipäällikkönä toimii Leo Oja.

Jylhänrannan silta.

Kalajoen Isosillan korjaus

Kalajoen kaupungin välittömässä läheisyydessä valtatiellä 8 sijaitseva Kalajoen isosilta korjaus käynnistyi huhtikuussa 2020. Korjaushankkeella parannetaan sillan kuntoa sekä kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Korjauksen aikana liikenne kulkee sillan yli poikkeavin liikennejärjestelyin. 

Siltakannen yläpinta jouduttiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen muotoiluvalamaan ajoratojen osalta uudelleen väärän kallistuksen ja huonon kunnon vuoksi. Tämän takia kevyen liikenteen väylän korjaustyöt jouduttiin siirtämään vuoden 2021 kesäkaudelle.

Projektipäällikkönä toimii Olli Kilponen.

Kalajoen silta.