Hankintaohjelmat

Väyläviraston ja ELY-keskusten L-vastuualueen tulevista hankinnoista ilmoitetaan jo ennen hankintailmoitusvaihetta tälle sivulle kootuissa hankintaohjelmissa. Hankintailmoitukset löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAsta.

Hankintaohjelmien tarkoituksena on tarjota urakoitsijoille ja konsulteille tietoa tulevista hankintakokonaisuuksista, jotta he voivat suunnitella toimintaansa pitkäjänteisemmin.

Hankintaohjelmat sisältävät tietoja kaikkien väylämuotojen (tie, rata, vesiväylä) hankinnoista, ja ne koostetaan hankintakategorioittain. Hankintaohjelmat päivitetään kuukausittain.

Hankintaohjelmat kategorioittain

  • Suunnittelu, pdf / excel
  • Investointien toteutus (sis. tekniset järjestelmät ja laitteet), pdf / excel
  • Kunnossapito (hoito ja käyttö sekä korjaus), pdf / excel
  • Maantielauttaliikenne, pdf / excel
  • Teettämis- ja hankintapalvelut, pdf / excel
  • Tiedot ja mittauspalvelut, pdf / excel
  • Tietojärjestelmät ja -palvelut, pdf / excel