Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

  • 0295343820

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jouni Juuti

  • 029 534 3810

Oulu-Kontiomäki uudet liikennepaikat

Ratahanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa Kainuu

Uudet liikennepaikat mahdollistavat Oulu-Kontiomäki rataosalla pitkien junien kohtaamiset.

Hankkeen perustiedot


Kustannukset
26 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • parantaa liikenteen hallittavuutta Ylivieska–Oulu ja Oulu–Kontiomäki-väleillä
  • vähentää Suomen teollisuuden kuljetuskustannuksia
  • edistää Kokkolan sataman kautta kulkevan transitoreitin kilpailukykyä

Nykytila

Oulun kautta kulkeva reitti Kontiomäen kautta Vartiukseen muodostuu rataosista Ylivieska–Oulu, Oulu–Kontiomäki ja Kontiomäki–Vartius. Rataosat ovat yksiraiteisia ja sähköistettyjä. Ylivieska–Oulu on erittäin vilkkaasti liikennöity henkilö- ja tavaraliikenteen rataosa. Oulu–Kontiomäki-rataosalla on rautapelletin transito- ja tuontikuljetuksia Vartiuksesta sekä kotimaan raakapuukuljetuksia. Uudet liikennepaikat mahdollistavat Oulu-Kontiomäki rataosalla pitkien junien kohtaamiset.

Hanke ja tavoitteet

Ratasuunnitelmat tehdään Niskan, Liminpuron, Kuusikkoniemen uusista liikennepaikosta ja Utajärven nykyisen liikennepaikan jatkamisesta. Niskan ja Urajärven liikennepaikat sijaitsevat Utajärven kunnan alueella. Liminpuron uusi liikennepaikka sijaitsee Vaalan kunnan alueella ja Kuusikkoniemen uusi liikennepaikka Paltamon kunnan alueella. Laadittaviin suunnitelmiin sisältyy myös suunnittelukohteiden läheisyydessä olevien tasoristeysten parantamissuunnitelmat.  Hankkeen tavoitteena on liikenteen hallittavuuden parantaminen Ylivieska–Oulu ja Oulu–Kontiomäki-väleillä, Suomen teollisuuden kuljetuskustannusten alentaminen ja Kokkolan satamankautta kulkevan transitoreitin kilpailukyvyn parantaminen.

Aikataulu

Ratasuunnitelmat ovat käynnistyneet kesäkuussa 2018 ja valmistuivat vuoden 2019 aikana. Kaikki suunnitelmat ovat olleet nähtävillä ja lausunnoila ja pyritään hyväksymään kevään 2020 aikana. 

Kustannukset

Liikennepaikkojen alustava karkea kustannusarvio on yhteensä n. 26 milj.€ (MAKU 130 2010=100). Hankkeen hyötykustannussuhdetta h/k ei ole laskettu.