Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

siltainsinööri (rakennuttaminen)

Ari Salo

  • 0295 022 830

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö (tiesuunnitelma)

Matti Kiljunen

  • 0295 022 796

Mt 12029 Lillholmenin silta

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Vuonna 1982 valmistunut Lillholmenin läppäsilta sijaitsee maantiellä 12029 Paraisten keskustan tuntumassa.  Lillholmenin läppäsilta on elinkaarensa loppuvaiheessa eikä siltaa voi enää peruskorjata. Uuden sillan yleissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2017. Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi alkuvuonna 2019 ja se on lähetetty hyväksyttäväksi Traficomiin kesällä 2020. Rakentaminen pyritään aloittamaan talvella 2021. 

Hankkeen toteutus

Hankkeen kilpailutus on käynnissä. Tämän hetkisen tiedon mukaan työt alkavat talvella 2021. Ajoneuvoliikenne suljetaan työmaan kohdalta, kun työt alkavat. Siltapaikka on suljettu myös kevyeltä liikenteeltä työn alkuvaiheessa. Kevyt liikenne pääsee työmaan ohi toukokuussa 2021. Tarkempi aikataulu tien sulkemiselle selviää vasta, kun urakoitsija on valittu. Koko työ valmistuu syksyllä 2022. 

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on selvitetty vaihtoisia ratkaisuja huonokuntoisen sillan uusimiselle. Hankkeen tavoitteena on sillan uusiminen ja varustaminen ajanmukaisilla turvallisuuslaitteilla. Esitettävässä ratkaisussa nykyisen sillan itäpuolelle sen välittömään läheisyyteen toteutetaan avattava silta, jonka alikulkukorkeus on 6.0 m läpän ollessa kiinni.

Havainnekuva suunnitellusta sillasta lintuperspektiivistä.

Havainnekuva Lillholmenin uudesta sillasta. Avattava silta on 6 metrin alikulkukorkeudella. Maisema muuttuu, mutta vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen.

Tien liikennemäärä on noin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nykyiselle sillalle on asetettu 18/24 tn telipainorajoitus (2/3-akselia) ja sillalta puuttuu ajanmukainen turvallisuusvarustus, mm. kaukokäyttö ja valvonta. Lillholmenin läppäsillan ali kulkee 2,1 m veneväylä. Läpän ollessa kiinni on alikulkukorkeus vain 1,7 m. Läppäsiltaa avataan purjehduskaudella noin 3 300 kertaa ja avauskertojen perusteella läppäsilta on Suomen vilkkain.

Tiesuunnitelma

Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt alkuvuonna 2019 ja se on lähetetty hyväksyttäväksi Traficomiin kesällä 2020. Tiesuunnitelman hyväksymispäätös asetetaan nähtäville. Tiesuunnitelmaa on tehty yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa. 

Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 26.3.2019 Paraisten kaupungintalon valtuustosalissa.