Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Oteran Oy

Työmaapäällikkö

Heikki Mäkelä

  • 050 401 7029

Maantien 16811 (Taipaleentie) kevyen liikenteen väylä Sumiaisten taajamassa, Äänekoski

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Jalankulku- ja pyöräilyvaylän rakentaminen Sumiaisten taajamassa yhdystien 16811 (Taipaleentie) varteen on alkanut syksyllä 2020. Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimii Oteran Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Äänekosken kaupungin yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen, ja sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 0,4 miljoonaa euroa.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä Taipaleentien eteläpuoleiselle reunalle välille Sumiaisraitti – Haketie, noin 0,74 km matkalle. Lisäksi Taipaleentielle rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä Kirjurintien liittymän yhteyteen sekä tarvittavat suojatiejärjestelyt. Toimenpiteet parantavat jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.

 

Rakentaminen

Rakentaminen alkoi syyskuussa yhdystien 16811 varrella puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Loka-joulukuun aikana tehtiin mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, louhinnat, tievalaistuksen asennukset, rumpujen ja putkien asennukset sekä väylän kerrosrakenteet. Urakan loput viimeistelytyöt, sisältäen mm. asfaltoinnin, suoritetaan seuraavan kevään-alkukesän aikana, ja koko urakka on valmis viimeistään kesäkuun lopussa 2021.

 

Haitat liikenteelle

Rakenteilla oleva jalankulku- ja pyöräilyväylä on luovutettu tilapäisesti käyttöön murskepintaisena, 7.12.2020 alkaneen rakentamistöiden talvitauon ajaksi. ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueen kohdalla.