Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Oteran Oy

Työmaapäällikkö

Heikki Mäkelä

  • 050 401 7029

Maantien 16811 (Taipaleentie) kevyen liikenteen väylä Sumiaisten taajamassa, Äänekoski

Jalankulku- ja pyöräilyvaylän rakentaminen Sumiaisten taajamassa yhdystien 16811 (Taipaleentie) varteen alkaa syksyllä 2020. Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimii Oteran Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Äänekosken kaupungin yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen, ja sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 0,4 miljoonaa euroa.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä Taipaleentien eteläpuoleiselle reunalle välille Sumiaisraitti – Haketie, noin 0,74 km matkalle. Lisäksi Taipaleentielle rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä Kirjurintien liittymän yhteyteen sekä tarvittavat suojatiejärjestelyt. Toimenpiteet parantavat jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.

Rakentaminen

Rakentaminen alkaa syyskuussa yhdystien 16811 varrella puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Loka-joulukuun aikana tehdään mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, mahdolliset louhinnat, tievalaistuksen asennukset, rumpujen ja putkien asennukset sekä väylän kerrosrakenteet. Tavoitteena on saada väylä käyttöön murskepintaisena jo tulevaksi talveksi. Urakan loput viimeistelytyöt, sisältäen mm. asfaltoinnin, suoritetaan seuraavan kevään-alkukesän aikana, ja koko urakka on valmis viimeistään kesäkuun lopussa 2021.

Haitat liikenteelle

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen tapahtuu pääasiassa nykyisen maantien sivussa, joten siitä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle. Nopeusrajoitusta työkohteen kohdalla voidaan kuitenkin laskea yleisen turvallisuuden nimissä. Rakentamisen aikana haitat kohdistuvat lähinnä yhdystielle 16811, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä, myös hetkittäiset liikenteen pysäytykset ovat mahdollisia.

ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueen kohdalla. Erityisesti autoilijoilta pyydetään varovaisuutta, koska Taipaleentiellä näkemäalueet ovat paikoittain lyhyet ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden käyttämä tien piennaralue voi rakennustöiden vuoksi olla hyvin kapea tai paikoin suljettu. Lisäksi uuden tievalaistuksen asentamisen aikana voi valaistus olla ajoittain puutteellinen.