Vt 8 Vaasa-Kokkola

Valtatien 8 yhteysväli Vaasa–Kokkola on osa Turun ja Oulun välistä länsirannikon satamakaupunkien runkoyhteyttä. Valtatie 8 kuuluu EU:n TEN-T kattavaan verkkoon. Valtatiellä on suuri merkitys länsirannikon raskaalle vientiteollisuudelle ja satamakuljetuksille. Lisäksi valtatie 8 on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen erikoiskuljetusreitti.

Vaasa–Oulu yhteysvälin kehittämisselvitys on valmistunut vuonna 2013. Vaasa–Kokkola välillä valtatien kehittäminen tapahtuisi ensi vaiheessa toteuttamalla säännöllisin välein keskikaiteellisia ohituskaistoja ja parantamalla valtateiden 8 ja 19 tasoliittymä eritasoliittymäksi. Lisäksi parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä ja meluntorjuntaa. Toimenpiteiden kustannusarvio on 74 M€.

reaktionapit
Sivu päivitetty 05.12.2019