Posiontien alikulkusillan uusiminen

Käynnissä

Hankkeen tavoitteena on uusia nykyinen huonokuntoinen ja alapuolisen tien osalta ahdas vanha silta olemassa olevalle siltapaikalle, ja siten varmistaa junaliikenteen turvallisuus siltapaikalla, parantaa junaliikenteen sekä alapuolisen ajoneuvoliikenteen ja kevyenliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta

Posiontien alikulkusillan uusiminen (tuleva silta Pallarintien alikulkusilta)

Posiontien alikulkusillan uusiminen ja siihen liittyvä Pallarintien katujärjestelyt

Hankkeen tausta

Nykyinen Posiontien alikulkusilta on tyypiltään teräsbetoninen palkkisilta, jonka maatuet ovat kivirakenteiset. Silta-aukon kapeuden vuoksi on Pallarintien pohjoispuolella sijaitseva yhdistetty kevyen liikenteen raitti alikulun kohdalla merkitty jalkakäytäväksi, joka on kapea. Myös ajorata on silta-aukon kohdalla kapea, eikä se tällä hetkellä mahdollista henkilöauton ja raskaan ajoneuvon kohtaamista, jo kahden henkilöauton kohtaaminen on ahdasta. Sillan alikulkukorkeus (4,2 metriä) estää korkeiden ajoneuvojen pääsyn Kemijoen ja Ounasvaaran väliselle alueelle.

Sillan alittava Rovaniemen kaupungin katu Pallarintie liittyy sillan pohjoispuolella Jäämerentiehen ja Lapin ELY-keskuksen hallinnoimaan yhdystiehen 9422 Suutarinkorvan sillan suuntaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on korvata nykyinen huonokuntoinen silta uudella Pallarintien alikulkusillalla sekä nykyisen sillan alapuolinen ajokaista levennetään niin että yhtäaikainen liikenne molempiin suuntiin on mahdollista.  Toimenpiteillä varmistetaan junaliikenteen turvallisuus siltapaikalla, parantaa junaliikenteen sekä alapuolisen ajo-neuvoliikenteen ja kevyenliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Hankkeen eteneminen

Rakennussuunnitelu on käynnissä, paalutuspenkereiden rakentaminen alkanut huhtikuussa. Uusi alikulkusilta ja katujärjestelyt valmistuvat vuoden 2019 loppuun menneessä.

- Paalutuspenkereet/paalutukset/koekairaukset/pontitukset on tehty.
- Viikolla 23 Jäämerentien ja Pallarintien risteysalueelle asennetaan liikennevalot, jotta risteysalueelle
   pystytään uusimaan kunnallistekniikkaa, sekä parantamaan nykyisen tien rakennekerroksia.
   Myös uuden sillan telinetyöt alkavat viikolla 23. Telinetyöt kaventavat nykyisen Pallarintietä
   nykyisen sillan kohdalla ja käytössä on vain yksi ajokaista, sekä kevyenliikenteen väylä.
   Sillan alittava autoliikenne ohjataan myös liikennevaloilla. Alikulkukorkeuteen sillan telineellä
   ei ole vaikutusta, vaan se pysyy edelleen 4,0metrissä.
- Heinäkuun alkupuolella tehdään uuden sillan betonointi.
- Viikolla 35 puretaan vanha silta ja siirretään uusi silta sen tilalle. Purkutöiden ja sillan siirron takia
   liikenne Pallarintieltä Jäämerentielle on poikki maanantai illasta aina keskiviikko iltaan saakka (48h).
- Pallarintien alikulkusilta otettu junaliikenteelle käyttöön 29.8
- Uudet kevynliikenteen ja tiejärjestelyt luovutettu liikenteelle marraskuussa 2019.
                                                                                  ---

Pallarintien alikulkusilta, toukokuu 2019.Kuva Pallarintien alikulkusilta, toukokuu 2019 

Nykyinen alikulkusilta ja taustalla rakenteilla oleva Pallarintien alikulkusilta, elokuu 2019.
Kuva Nykyinen alikulkusilta ja taustalla rakenteilla oleva Pallarintien alikulkusilta, elokuu 2019

Pallarintien alikulkusilta, marraskuu 2019.
Kuva Pallarintien alikulkusilta, marraskuu 2019
 

Liikennejärjestelyt

Työmaan aikana tilapäiset liikennejärjestelyt tulevat hidastamaan liikennettä. Sillan käyttöönotto aiheuttaa elokuussa kahden vuorokauden liikennekatkon. Katkon ajankohdasta samoin kuin muista liikennejärjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin projektin edetessä.

- Viikolla 23, Jäämerentien ja Pallarintien risteysalueelle asennetaan liikennevalot.
- Viikosta 23 alkaen nykyisen Pallarintietä nykyisen sillan kohdalla ja käytössä on vain yksi ajokaista, 
   sekä kevyenliikenteen väylä.
   Sillan alittava autoliikenne ohjataan myös liikennevaloilla. Alikulkukorkeuteen sillan telineellä
   ei ole vaikutusta, vaan se pysyy edelleen 4,0metrissä.
- Viikolla 27 kevyen liikenteen kulkuyhteys Jäämerentie Pallarintie -välillä joudutaan sulkemaan
   Posiontien alikulkusilta työmaahan liittyvien vesihuolto- ja kadunrakennustöiden vuoksi.
   Korvaava reitti on järjestetty Suutarinkorvan sillan alta. Korvaavalle kevyen liikenteen väylän reitille
   mennään Venetien ja Rannanmukan kautta.
   Jäämerentien ja Pallarintien välinen osuus pysyy suljettuna kevyeltä liikenteeltä syyskuun 2019
   loppuun saakka.

- Viikolla 35, liikenne Pallarintieltä Jäämerentielle on poikki maanantai illasta aina keskiviikko
   iltaan saakka (48h). Tieliikenteen katko alkaa 26.8.klo 22:00 ja päättyy 28.8.22:00
- Joukkoliikenteen ja tieliikenteen matkan pidentymisen johdosta, on matka-aikaan hyvä varata aikaa.  
   Julkinen liikenne ajaa 27.-28.8.2019 poikkeusaikataulujen ja -reitin mukaan. Tarkemmat tiedot
   reitistä ja aikataulusta tulevat löytymään Linkkarin sivuilta: https://www.linkkari.fi

- 29.8.2019 Työaikainen liikenteen pääsuunta pysyy Jäämerentien-Pallarintien -risteysalueella edelleen
   Saarenkylä – Koskenkylän suuntaiselle liikenteelle. Liikennevalot ovat edelleen käytössä
   Pallarintiellä sillan kohdalla, jotta alueella pystytään työskentelemään turvallisesti.
   Kevyt liikenne Jäämerentie-Pallarintie -välillä kulkee edelleen Suutarinkorvan siltojen alitse.
- Väliaikaiset kevyenliikenteen liikennejärjestelyt purettu.
- Uudet kevyenliikenteen väylät ja ajokaistat on luovutettu liikenteelle.

Hankkeen kustannukset

Hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Napapiirin Vesi Oy:n kanssa. Kustannusten kokonaisennuste on 2,8 miljoonaa euroa. 

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.08.2020