Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Vt 13 Myttiömäki, Savitaipale

Valtatien 13 yhteysvälillä Mikkelistä Lappeenrantaan on osa maan poikki kulkevaa tieyhteyttä Kokkolasta Jyväskylän ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan ja edelleen Nuijamaan ja Imatran raja-asemille. Tiellä on tärkeä merkitys myös HaminaKotkan satamaan suuntautuvien vientikuljetusten ja teollisuuden puukuljetusten reittinä.

Tie ei kaikilta osin täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Erityisesti Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella tie on mutkainen, mäkinen ja kapea. Paikka koetaan Mikkeli–Lappeenranta yhteysvälin vaarallisimpana kohtana. Kohdan parantamisesta on laadittu tiesuunnitelma.

Hallitus sopi 17.9.2019 vuoden 2020 budjettiesitykseen liittyen eräiden liikenneverkon parantamishankkeiden rahoittamisesta ja toteuttamisesta eri puolilla Suomea vuosien 2020-2022 aikana. Myttiömäki sisältyy näiden hankkeiden joukkoon.

Alustava toteutusaikataulu 2019 – 2022 (pdf)

Kuulutus tiesuunnitelman nähtävillä olosta 11.6. – 13.7.2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla.