Avoin data

Väylä tukee liikennettä ja liikkumista Suomessa tarjoamalla keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön.

Avoimuuden periaatteet

Tietojen avaaminen otetaan huomioon Väylän toiminnan kehittämisessä, suunnitelmissa ja hankinnoissa esimerkiksi niin, että uusissa ja uusittavissa tietojärjestelmissä avoin tieto ja avoimet rajapinnat ovat suunnittelun keskeinen lähtökohta. Väylän tavoitteena on tarjota keräämänsä tietovarannot avoimesti hyödyntäjien käyttöön.

Kaikki julkiset tiedot on mahdollista avata avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti. Ennen aineistojen avaamista Väylä varmistaa, että aineiston julkaisulle ei ole lainsäädännöstä johtuvia esteitä.

Väylä jakelee avointa dataa useiden eri palveluiden kautta. Aineistot on jaettu eri palveluihin aineiston sisällön ja teknisten ominaisuuksien mukaan. Eräät aineistomme ovat saatavissa useista eri palveluista.

Tietovarantojen avoimuus tarkoittaa, että tiedot ovat käytettävissä

  • ilman käyttörajoituksia avoimin käyttöehdoin
  • ilman maksuja
  • itsepalveluperiaatteella toimivien sähköisten rajapintojen tai tiedostolatauksen kautta
reaktionapit
Sivu päivitetty 03.05.2019